Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Biblia ne spune că Antihristul este Papa de la Roma, de circa 2.000 de ani

3214

blankAşadar, Biblia spune următoarele:

1) Antihristul există încă din secolul I d.Hr.:

– “Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18);

– “Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.” (1 Ioan 4:3).

2) Antihristul încă se va afla aici, când Iisus Hristos se va întoarce pe Pământ:

– “Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (2 Tesalonicieni 2:8)

Aşadar, Antihristul nu poate fi o singură persoană, întrucât el se află aici de cel puţin 2.000 de ani. El poate fi, astfel, o instituţie sau o autoritate. Tot conform Bibliei, Antihristul nu va ocupa un templu din Ierusalim, ci un loc ce ar putea părea iniţial a fi trupul lui Hristos: “Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:4).

Există o singură posibilitate prin care aceste profeţii se pot împlini. Şi papa este singurul prin care se pot împlini toate aceste profeţii biblice. Şi cum Iisus Hristos este singurul care a împlinit profeţia venirii Mesiei, tot aşa şi papa este singura posibilitate în a fi Antihristul.

Romano-catolicii îl văd pe papă ca fiind “vicarul lui Hristos”, adică înlocuitor. În latină, numele papei este “Vicarius Filii Dei”, adică “Înlocuitorul fiului lui Dumnezeu”. În greacă, “antihrist” înseamnă “în locul lui Hristos”. Aşadar, şi prin definiţie, papa este Antihristul.

Pe de altă parte, “papă” înseamnă “tată”. Dar “tată” e un cuvânt interzis de Iisus Hristos: “Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri” (Matei 23:9)

“Papa este Antihristul”: o istorie din secolul al XVI-lea

Toate rândurile scrise mai sus reprezintă punctul de vedere al site-ului Bebaptized.org. Dar ideea că Papa este Antihristul este una nouă? Nu, în nici într-un caz. Ideea are cel puţin câteva sute de ani vechime. Primul care a avut o asemenea idee este Martin Luther (1483-1546), cel care s-a revoltat împotriva Vaticanului şi care a dovedit, folosindu-se de Noul Testament, că domnia lui Antihrist, prezisă şi descrisă în Biblie, era papalitatea. Iată ce spunea Luther pe 18 august 1520: “Avem convingerea că papalitatea este scaunul adevăratului Antihrist”.

John Calvin (1509-1564), un alt reformator important al creştinităţii, avea şi el opinia conform căreia Vaticanul este sediul lui Antihrist, aşa cum afla din opera sa “Instituţiile religiei creştine”: “Unele persoane cred că suntem prea severi şi necruţători când îi spunem Pontifului roman Antihrist. Dar cei care au această opinie nu-şi dau seama că aduc aceeaşi acuzaţie şi împotriva apostolului Pavel (..) a cărui Epistolă a doua către Tesaloniceni nu poate fi capabilă de o altă interpretare decât aceea că ea se aplică papalităţii”.

John Knox (1505-1572), un alt reformator creştin crede şi el că Papa este “Antihristul, fiul pierzării de care apostolul Pavel vorbeşte”. Aceeaşi părere o are şi anglicanul Thomas Cranmer (1489-1556) care în operele sale crede că “Roma este scaunul Antihristului, iar papa este însuşi Antihristul. Şi pot dovedi acest lucru prin alte scripturi, alte scrieri vechi şi motive puternice”.

Roger Williams (1603-1683), primul pastor baptist din SUA, vorbeşte despre papă ca fiind “pretinsul vicar al lui Hristos pe Pământ, ce stă ca Dumnezeu deasupra Templului lui Dumnezeu, glorificându-se a fi deasupra a ceea ce se cheamă Dumnezeu, deasupra conştiinţei şi sufletelor vasalilor săi, deasupra Spiritului lui Hristos, deasupra Sfântului Duh şi deasupra lui Dumnezeu (…) dar el nu este altceva decât fiul pierzării din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel.”

Confesiunea credinţei de la Westminster din 1647 (The Westminster Confession of Faith) – confesiunea de bază a calvinismului spune următoarele: “Nu există alt cap al Bisericii decât Domnul Iisus Hristos. Astfel, nici papa de la Roma nu poate fi capul Bisericii, ci Antihristul, omul păcatelor şi fiul pierzării, care se preamăreşte împotriva lui Hristos şi împotriva a ceea ce este Dumnezeu”.

John Napier (1550-1617) care a fost un mare matematician scoţian, devotat protestanţilor, a scris despre Apocalipsa lui Ioan: “Cele 42 de luni, cele 1.260 de zile, o vreme, vremurile şi jumătate de vreme menţionate în Daniel şi în Apocalipsa lui Ioan, se referă la unul şi acelaşi număr şi se referă la faptul că Biserica lui Hristos a fugit în pustie (…) şi târfa, care apare în Apocalipsă ca fiind Babilonul, nu reprezintă de fapt Babilonul, ci Roma. Acolo este regatul apostatic, unde domneşte Anticristul, şi pe care Sf. Pavel îl denumeşte omul tuturor păcatelor.”

Fiara şi-a început regatul în anul 1077, odată cu papa Grigore al VII-lea

Vorbind despre papalitate, teologul metodist John Wesley (1703-1791) spune următoarele: “El este omul păcatului, pentru că el înalţă păcatul peste măsură. Şi el este, de asemenea, şi fiul pierzării, pentru că el a cauzat moartea a numeroşi oameni, atât opozanţi, cât şi susţinători.” În monumentala sa lucrare “Note explicative asupra Bibliei”, Wesley explică pe larg de ce papalitatea este Antihristul.

În această analiză, Wesley porneşte de la Apocalipsa după Ioan, versetul 13:1: “Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă.” Wesley crede că această fiară nu reprezintă altceva decât Papalitatea de la Roma care este opusă regatului lui Hristos. Iar papalitatea nu este o putere spirituală sau eclesiastică, ci una seculară. Wesley crede că Fiara din Biblie şi-a făcut apariţia în anul 1073 atunci când papa Grigore al VII-lea a venit la putere. Grigore al VII-lea e cel care a statuat atotputernicia papalităţii, în anul 1077, prin următoarele doctrine:

– doar papa de la Roma poate numi şi demite episcopi;
– doar papa poate face noi legi pentru Biserică;
– toţi prinţii trebuie să sărute picioarele papei;
– doar numele papei trebuie recitat în biserici;
– numele papei este singurul scris în Paradis;
– papa poate detrona împăraţi;
– nicio carte nu poate fi canonică fără acceptul papei;
– nimeni de pe Pământ nu poate anula o sentinţă decât papa;
– papa nu poate face subiectul judecăţii umane.

blankCaracteristicile Fiarei din Biblie

Dacă am combina cele spuse în Apocalipsa 13:1-3 “Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară”, cu Apocalipsa 17:15 “Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.” şi Daniel 7:17-23: “Aceste fiare, patru la număr, înseamnă că patru regi se vor ridica pe pământ. Şi sfinţii Celui Preaînalt vor primi regatul şi îl vor ţine în stăpânire în veci şi în vecii vecilor. După aceasta l-am rugat să-mi spună adevărul despre fiara a patra, care se deosebea de toate celelalte şi care era afară din cale de înspăimântătoare, cu dinţi de fier şi cu gheare de aramă şi care mânca, sfărâma, iar ceea ce rămânea călca în picioare. Şi despre cele zece coarne care erau pe capul său şi despre celălalt care creştea şi înaintea căruia au căzut cale trei şi avea ochi şi gură care grăia lucruri mari şi care era mult mai mare decât celelalte. M-am uitat, şi cornul acela purta război cu cei sfinţi şi i-a biruit, până ce a venit Cel vechi de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, până ce s-a împlinit vremea şi împărăţia a ajuns sub stăpânirea sfinţilor. El a răspuns astfel: “Fiara a patra înseamnă că un al patrulea rege va fi pe pământ, care se va deosebi de toate celelalte regate, care va mânca tot pământul, îl va călca în picioare şi îl va zdrobi.” – atunci am putea spune că Bestia / Fiara / Antihristul are următoarele caracteristici:

(1) Are influenţă mondială;
(2) Este o putere religioasă;
(3) Apare din Europa Occidentală;
(4) Are un om la conducerea sa;
(5) Vorbeşte blasfemii;
(6) Apare după căderea Romei (476 d.Hr.);
(7) A smuls trei regate;
(8) Îi persecută pe sfinţii lui Dumnezeu.

Nu-i aşa că toate aceste caracteristici aduc aminte de papalitate?

P.S. Întrucât regatul Antihristului durează 1260 de ani, conform unor teologi, şi considerând faptul că începutul domniei Antihristului ar fi 1077, am putea considera că sfârşitul lumii ar interveni în anul (1077+1260=)2337?

Orgoni Crystal