Un italian face o descriere halucinantă a femeilor moldovence din secolul al XVII-lea: “Sunt foarte obraznice şi necinstite”

  •  
  •  
  •  
  •  

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea (mai precis în 1672), un italian pe nume Cornelio Magni, vizitează Moldova şi capitala Iaşi. Cartea cu însemnările acestei călătorii a apărut la Veneţia la 1682. Să vedem ce ne povesteşte el – vă garantez că e extrem de interesant ceea ce veţi citi:

* Orașul Iași, capitala Moldovii, este numită de turci și greci ca Bogdania,’ fiind așezat într-o poziție destul de pitorească.

* Cea mai mare parte dintre case sunt făcute din lemn. Ulițele sunt glodoase până la brâu, iar vara colbul îți intră în ochi; cele mai umblate sunt acoperite cu trunchiuri de arburi așezați în chip regulat, așa ca unul să atingă pe celălalt; altfel ar deveni impracticabile.

* Prima casă care-mi ațîță curiozitatea fu palatul Domnului. Locuința acestui Principe n-aș ști mai bine s-o descriu; este un  întins castel ruinat, pătrat, înconjurat de ziduri murdare de noroi. Pătrunsei în apartamentul Domnului și aflai că se compunea dintr-o săliță afumată cu două camere asemenea întunecoase, rău aranjate; drept mobilă alta nu vezi decât un jilț de modă venețiană acoperit cu o stofă de mătase de un roș aprins, care servea de tron, pe care Domnul ședea în timpul audienții. Apartamentul Doamnei era separat de acesta, comunicând cu acela al Domnului prin mijlocul unui coridor.

* Văzui în curte o caleașcă de modă poloneză, acoperită cu piele, care servea să ducă pe Doamnă la plimbare. În Italia cu greu ar fi reușit să realizeze aceasta cu o trăsură de închiriat.

* Poarta era păzită de 25 de soldați germani.

* Bisericile sunt numeroase și demne ca înfățișare. Între acestea am observat două mănăstiri de călugări foarte frumoase și bogate ca aspect: una fu zidită de vestitul Vasile Vodă, care domni mult timp, aproape în disprețul însuși a Porții. Această biserică este zidită din frumoase pietre pătrate cu cupole drepte și turnuri foarte înalte, împodobită cu coloane și balustrade foarte bine lucrate, dar încurcate din punct de vedere arhitectonic. În interior, după obiceiul grecesc, este toată pictată, îmbogățită cu candelabre și lampe de argint. Am fost asigurat că acel Domn și-ar fi adus meșteri până și din Italia și deasemenea de la Roma pentru acel monument, care fu construit fără nicio economie de bani. (n.e. Cu siguranţă, că cronicarul se referă la celebră Biserica Trei Ierarhi, construită de Vasile Lupu).

* O altă biserică mai veche se află aproape de palatul domnesc, toată încrustată cu ‘olane, lucrată cu desene foarte migăloase și distinse.

* Găsii piețile publice destul de bine îndestulate cu lucruri trebuincioase, tot felul de cărnuri, cereale, smântână sau unturi, provincia având toate acestea din belșug. Numai pâinea este puțin cam rară, făcându-se una de nu așa de bună calitate.

* Îmbrăcămintea femeilor este destul de sumară și curioasă, compunându-se dintr-o pestelcă, cu care femeile se încing pe deasupra cămășii. Femeile sunt foarte obraznice și necinstite, asemenea “carampanelor” din Veneția, care se numără printre cele mai destrăbălate din Italia; dar, în comparație cu acestea, ar putea să se socotească cele mai morale mănăstiri de vestale foarte virtuoase.


  •  
  •  
  •  
  •