Orgoni Crystal

 

“Fiii lui Dumnezeu” din Vechiul Testament nu sunt extratereştrii, ci îngerii răului

340

blankCine a citit Biblia, imposibil să nu fi remarcat celebrele versete 6:1-4 din Geneză: “Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice, Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis: “Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!” În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.”

Dar cine sunt aceşti “Fii ai lui Dumnezeu” din Biblie? Conform lui Zecharia Sitchin, creatorul teoriei planetei Nibiru, “fiii lui Dumnezeu” nu sunt altceva decât celebrii extratereştri Anunnaki (citeşte AICI mai multe: https://www.lovendal.ro/wp52/anunnaki-extraterestrii-de-pe-nibiru-pe-pamant-o-istorie-de-450-000-de-ani-partea-1/). Şi alţi autori sunt de părere că “fiii lui Dumnezeu” sunt doar extratereştri (vezi articolele https://www.lovendal.ro/wp52/dupa-ce-au-dat-gres-inainte-de-potopul-lui-noe-extraterestrii-se-imperecheaza-iarasi-cu-oamenii/) sau chiar marţieni (vezi https://www.lovendal.ro/wp52/extraterestrii-sunt-de-fapt-martieni-insufletiti-de-satana-si-de-demonii-sai/). În acest articol, vom încerca să elucidăm misterul, folosindu-ne de citatele din Biblie.

Oare există extratereştri?

Biblia ne învaţă că viaţa este posibilă doar prin procesul de creaţie a lui Dumnezeu; nu există viaţă apărută “la întâmplare”. Chiar dacă ar fi alte galaxii cu planete asemănătoare Pământului, viaţa ar putea exista acolo doar dacă Dumnezeu ar fi creat-o. Şi dacă Dumnezeu a făcut acest lucru, iar aceste fiinţe ne-ar vizita într-o bună zi, El în mod sigur nu ne-ar fi lăsat neiluminaţi în privinţa acestui lucru. De ce spun asta? Pentru că Dumnezeu ne-a oferit, prin Biblie, detalii specifice ale viitorului (ca de exemplu venirea lui Iisus sau sfârşitul lumii).

De ce extratereştrii ar avea şi ei parte de Apocalipsă?

La un moment dat, Universul se va strânge asemenea unui sul de hârtie (“Toată oştirea cerului se va topi, cerurile se vor strânge ca un sul de hârtie şi toată oştirea lor va cădea cum cad frunzele de viţă şi cele de smochin” – Isaia 34:4) sau (“Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor” – Apocalipsa 6:14). Dacă Dumnezeu ar fi creat fiinţe vii şi în altă parte, sfârşitul lumii ar fi distrus şi locul lor de naştere. Păcatul lui Adam, conform Bibliei, a făcut ca întreaga Creaţie să fie cuprinsă de un blestem, aşa că de ce o rasă de fiinţe (ce nu face parte din sămânţa lui Adam) să fi fost şi ea afectată de păcatul primordial?

“Fiii lui Dumnezeu” sunt doar îngeri căzuţi

Aşa cum am precizat şi la începutul articolului, unii au pretins că “fiii lui Dumnezeu” din Biblie ar fi extratereştri. Alţii au avut o viziune mai corectă (cred eu) spunând că “fiii lui Dumnezeu” sunt doar îngeri căzuţi, iar nephilim sunt vlăstarele “fiilor lui Dumnezeu” cu “fiicele oamenilor”.

“Fiii lui Dumnezeu” sunt menţionaţi în mod clar ca “îngerii lui Dumnezeu” în Iov 38:7: “Atunci când stelele dimineţii cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau?” În plus, în Septuaginta (traducerea Vechiului Testament din ebraică în greaca veche în secolul al III-lea î.Hr.) în loc de “fiii lui Dumnezeu” este scris clar “îngerii lui Dumnezeu”. Aceasta nu înseamnă că îngerii răului (sau demonii) s-ar fi culcat cu femeile oamenilor, întrucât Iisus a spus clar că îngerii nu se implică în activităţi amoroase (“Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer” – Matei 22:30). Totuşi, îngerii răului de pe Pământ s-ar fi putut folosi de trupurile păcătoşilor, prin posesiune demonică, pentru a produce o generaţie malefică de oameni (“Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ” – Geneza 6:12).

Nephilim, oameni uriaşi

Există alte texte biblice pentru identificarea “fiilor lui Dumnezeu” şi a lui “Nephilim”. Interesant e faptul că “Nephilim” e folosit doar într-un singur verset – Numerii 13:33 “Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră, zicând: “Pământul pe care l-am străbătut noi, ca să-l vedem, este un pământ care mănâncă pe cei ce locuiesc în el şi tot poporul, pe care l-am văzut acolo, sunt oameni foarte mari.” Iar în traducerea oficială a Bibliei în limba română, folosită de Biserica Ortodoxă Română, nici nu apare cuvântul “Nephilim”, ci “oameni foarte mari”. Dar, în versetul următor (13:34), aceşti “Nephilim” sunt identificaţi ca fiind “fiii lui Enac”, oameni uriaşi, dar totuşi doar oameni: “Acolo am văzut noi şi uriaşi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor; şi nouă ni se părea că suntem faţă de ei ca nişte lăcuste şi tot aşa le păream şi noi lor”.

Fiii lui Dumnezeu: copiii lui Israel

În plus, ca să mai complicăm puţin lucrurile, “fiii lui Dumnezeu” nu se referă exclusiv doar la îngeri. Adesea, copiii lui Israel sunt numiţi “fiii Dumnezeului cel viu”: “Iar numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se socoteşte, nici nu se numără. Şi în loc să vă zică vouă: “Voi nu sunteţi poporul Meu”, vi se spune: “Voi sunteţi fiii Dumnezeului celui viu!”” (Osea 2:1-2).

Fiii lui Dumnezeu sunt descendenţii lui Set

Teologi ca H.C. Leupold cred că “fiii lui Dumnezeu” nu reprezintă nimic altceva decât descendenţii lui Set, linia divină prezentată din Geneza 4:25 până în Geneza 5:32. Leupold chiar a scris: “Dar cine sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu? Fără îndoială, ei sunt descendenţii lui Set”. Din acest punct de vedere, descendenţii lui Set au devenit rebeli şi s-au căsătorit cu “fiicele oamenilor” fără a ţine seama de nimic, fără evlavie, iar rezultatul au fost “uriaşii” (“nephilim”).

Şi conducătorii din Egipt şi Mesopotamia ar fi fiii lui Dumnezeu

Şi, nu în ultimul rând, trebuie să mai remarcăm un aspect: conducătorii din vechiul Egipt şi din Mesopotamia adesea s-au proclamat ca fiind “fii ai lui Dumnezeu” pentru a-şi spori puterile şi prestigiul. Aşa că un alt punct de vedere ar fi acela că “fiii lui Dumnezeu” n-ar fi altceva decât despoţi şi conducători ahtiaţi după putere, care erau poligami, având astfel mai multe neveste. Iar ei şi progeniturile lor au devenit “oameni puternici”, aşa cum a fost regele Nimrod.

În concluzie, nu e nevoie să apelăm la extratereştri atunci când facem referire la “fiii lui Dumnezeu” din Geneza 6:1-4.

P.S. Continuarea acestui subiect îl găsiţi AICI: https://www.lovendal.ro/wp52/apollo-regele-fiilor-lui-dumnezeu-nephilim-este-antihristul-din-apocalipsa/