Teribilele profeţii din Vechiul Testament arată că Pământul se va ciocni violent cu un asteroid

3.153 vizualizari
Foto: pixabay.com (Commons Creative – free)

În Vechiul Testament sunt descrise fenomene cosmologice, geofizice și socio-politice care se vor produce în viitor, ca parte dintr-o Apocalipsă a Pământului. Iată câteva din profețiile apocaliptice din Vechiul Testament:

1) Cutremure devastatoare.„Fi-va în vremurile cele de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi toate popoarele vor curge într-acolo” (Isaia 2,2).

Această profeție se referă la faptul că se vor produce mari cutremure de pământ. Cutremure așa de mari nu au mai fost de la „facerea lumii”. Aceste cutremure vor modifica relieful actual în multe zone geografice. Profețiile arată că Muntele Sion, una din colinele pe care este construit Ierusalimul, se va înălța mult și se va transforma într-un adevărat munte.

2) Ciocnirea cu un mare asteroid.

– „Luceferii de pe cer şi grămezile de stele nu-şi vor mai da lumina lor; soarele se va întuneca în răsăritul lui şi luna nu va mai străluci” (Isaia 13,10).

Interpretată în lumina Apocalipsei, această profeție revelează faptul că planeta noastră se va ciocni cu un mare asteroid. Din cauza acestei ciocniri se va ridica un nor imens de praf și de fum și de gaze în atmosferă. Acest nor va întuneca lumina soarelui și a lunii și a stelelor, interpunându-se ca un ecran între privirile oamenilor și luminile cerului.

– „Pentru aceasta voi prăbuşi cerurile; şi pământul se va clătina din locul lui, din pricina mâniei Domnului Savaot, în ziua iuţimii mâniei Lui” (Isaia 13,14).

Această profeție trebuie să fie corelată, cu alte date din Apocalipsa lui Ioan și din profețiile lui Nostradamus. Știm din aceste profeții că planeta noastră se va ciocni cu un mare asteroid. Din această cauză, se va modifica într-o oarecare măsură traiectoria planetei noastre în jurul soarelui și unghiul dintre axa de rotație a pământului și axa polilor. Aceste modificări vor afecta clima, flora și fauna planetei, dar nu vor fi atât de mari încât să primejduiască continuitatea vieții și a omenirii pe planeta noastră.

Profeția lui Isaia arată că pământul va fi mutat de la locul lui, adică din traiectoria lui obișnuită. O asemenea idee depășea cu mult cunoașterea umană din perioada respectivă. Ea este un argument m favoarea faptului că profeția respectivă reprezintă o revelație divină.

3) Marea majoritate a oamenilor vor pieri, dar câţiva vor supravieţui.

* „Voi face ca oamenii să fie mai rari decât aurul cel mai scump, mai căutaţi decât aurul de Ofir” (Isaia 13, 12).

Această profeție arată că numărul oamenilor se va micșora mult în zilele marilor încercări, dar ei nu vor dispare total de pe fața pământului.

* „Mă uit la pământ și iată este fără formă și gol; mă uit la ceruri și lumina lor a pierit.” (Ieremia 2,23).

* „Mă uit și iată nu este niciun om și toate păsările cerului au pierit'”. (Ieremia 4,25).

* „Mă uit și iată, Curmeiul este pustiu; și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui aprinse”. (Ieremia, 4.27).

* „Din această cauză pământul va fi o jale și cerurile se vor întuneca căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta și nu-Mi pare rău de el, nici nu Mă voi întoarce.” (Ieremia 4,28).

Aceste profeții arată, că distrugerile vor fi mari în zilele de pe urmă. Totuși, așa cum reiese și din alte profeții, nu toți oamenii vor muri. O mică, parte din omenire va scăpa și ea va duce mai departe lumina vieții și a cunoașterii.