Extratereştrii sunt de fapt marţieni, “însufleţiţi” de satana şi de demonii săi

9.616 vizualizari

„În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime” (Geneza 6:4) Acesta este, probabil, cel mai misterios text din Biblie, pentru care nu s-a găsit o explicaţie satisfăcătoare. Cine sunt acei uriaşi, „fii ai lui Dumnezeu”, care au venit pe Pământ? Interesant e că „Nephilim” a fost tradus din ebraică ca „uriaşi”, dar traducerea corectă ar fi „cei căzuţi” şi „de o rasă necunoscută”.

Există mai multe teorii pentru explicaţia acestui verset din Biblie:

1) „Fiii lui Dumnezeu” reprezintă de fapt descendenţii lui Seth (cel de-al treilea fiu al lui Adam şi Eva). Ei s-au împerecheat cu fiicele bărbaţilor (Cain). Dar cum de a ajuns ca această împerechere să producă rase atât de uriaşe?

2) Unii cred că „fiii lui Dumnezeu” erau de fapt îngeri căzuţi (demoni), care s-au împerecheat cu femeile umane. Dar demonii nu sunt spirite? Cum ar putea un spirit să se împerecheze cu un trup uman? Spiritele nu au ADN, codul fizic pentru reproducere.

3) „Fiii lui Dumnezeu” erau extratereştri, veniţi de pe altă planetă. Această ipoteză pare ar fi mai realistă. Dar cine sunt ei, de fapt?

Iată în continuare una din teorii care ar putea explica mai bine misterul versetului biblic cu uriaşii. Reţineţi că e doar o teorie, nu şi adevărul absolut!

Citim în Apocalipsa (12:7-9) că Satana şi demonii săi a purtat un război în ceruri şi a pierdut bătălia cu arhanghelul Mihail şi îngerii săi. Satana şi demonii săi au fost pedepsiţi, fiind aruncaţi pe Pământ ca „Nephilim” şi probabil ei au fost martorii creării omenirii.

„7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.”

Să presupunem că, odată cu crearea omului pe Pământ, o civilizaţie extraterestră şi malefică exista pe planeta Marte. O cometă sau un asteroid s-a izbit în planeta Marte şi a distrus toată viaţa de pe planeta roşie. Chiar înaintea impactului cometei/asteroidului de Marte, un grup de marţieni din ierarhia superioară s-a refugiat într-o navă spaţială. Ei au mai vizitat Pământul în trecut şi ştiau că planeta noastră putea sprijini viaţa.

Aşadar, o navă spaţială uriaşă se îndreaptă dinspre Marte spre Pământ, odată ce apocalipsa marţiană avea loc. Această navă spaţială putea fi la fel de uriaşă cât 6 terenuri de fotbal. Cei care se aflau în navă puteau reprezenta elita conducătoare a planetei Marte, probabil familia regală, care, împreună cu personalul militar şi piloţii, ar fi totalizat 666 de persoane.

Dar poate că piloţii marţieni au calculat greşit traiectoria de aterizare pe Pământ, aşa că uriaşa navă spaţială marţiană s-a prăbuşit în ocean, probabil în Golful Piersic, iar echipajul a murit la impact.

La bordul navei spaţiale, aşa cum spuneam înainte, s-ar fi aflat elita conducătoare a planetei Marte, un grup de umanoizi foarte asemănători cu noi. Întrucât pe Marte există gravitaţie mai mică, marţienii ar putea fi mai mari decât oamenii, pentru a se putea adapta condiţiilor de pe Marte. Bărbaţii ar fi avut o înălţime de 2,20 – 2,50 metri, pe când femeile marţiene ar fi avut cel puţin 2,10 metri. Marţienii ar mai fi avut părul blond, ochi albaştri, şi posibil 6 degete pe mână sau pe picior. A nu se uita că şi Goliat in Biblie avea şase degete.

Atunci când cei 666 de marţieni au murit, prăbuşindu-se cu nava în Golful Piersic, lui Satana i-a venit o idee genială: împreună cu alţi 665 de demoni a pătruns în trupurile moarte a marţienilor şi i-au animat. Acum, diavolii se aflau în marţieni, forme umanoide mai uriaşe.

Cu timpul, Satana şi demonii săi (Nephilim) s-au intitulat ca „fii al lui Dumnezeu” şi s-au împreunat cu femeile umane de pe Terra, creând o rasă mutantă de pământeni-marţieni. Este foarte posibil ca aceşti mutanţi să fi fost psihopaţi, şi capabili de multe lucruri sălbatice. Datorită unui defect genetic, ei s-ar fi putut naşte anemici, şi acest lucru i-ar fi determinat să devină vampiri (băutori de sânge uman) şi canibali (mâncători de carne umană).

Pe de altă parte, tot în Biblie citim precum că: „Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului” (Geneza, 6:9).  Aceasta înseamnă că Noe nu s-a împerecheat cu „zeii arieni” şi a rămas perfect. Aşa că Dumnezeu l-a chemat pe Noe şi pe cei trei fii ai săi pentru a construi o arcă. Marele potop a distrus această rasă mutantă de oameni/marţieni.

Atunci când potopul a venit, Satana şi demonii săi (aflaţi în trupuri marţiene) au scăpat de pe Pământ în nave spaţiale. După ce s-a terminat potopul, Satana şi demonii săi s-au reîntors pe Pământ, fiind priviţi ca zei din stele, înşelând poporul sumerian.

De atunci, Satana şi demonii săi (în trupuri de marţieni) reprezintă extratereştrii pe care îi întâlnim tot timpul în istoria ufologică a lumii.