Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Misterul dezvăluit din Vechiul Testament: farfuriile zburătoare din alte dimensiuni ale profetului Ezechiel

2202

blank“M-am uitat, şi iată că a venit de la miază-noapte un vînt năpraznic, un nor roşu, şi un snop de foc, care răspândea de jur-împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului. Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfăţişare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru feţe, şi fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte şi talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel şi scînteiau ca nişte aramă lustruită… În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi, care ardeau; şi ceva ca nişte făclii umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi vii, focul acesta arunca o lumină strălucitoare, şi din el ieşeau fulgere… Mă uitam la aceste făpturi vii şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru feţe ale lor. Înfăţişarea acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de hrisolit, şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor şi nu se întorceau deloc în mersul lor. Aveau nişte obezi de o înălţime înspăimântătoare, şi pe obezile lor cele patru roţi erau pline cu ochi de jur-împrejur. Când mergeau făpturile vii, mergeau şi roţile pe lângă ele; şi când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau şi roţile.”

Aşa sună capitolul 1 din cartea profetului Ezechiel, din Vechiul Testament. Preotul Ezechiel în ţara Haldeilor, a avut vedenii dumnezeieşti „şi s-au deschis cerurile“.

Istoriile din Vechiul Testament sunt bine cunoscute în privinţa deschiderii faţă de interpretări. Ezechiel continuă, descriind tronul lui Dumnezeu cu lumina sa de curcubeu într-un mod convenţional, cam aşa cum Michelangelo avea să-l picteze peste secole. Totuşi chiar şi după ce ţinem seamă de greutatea alegoriilor, viselor, fanteziilor şi nălucirilor induse de extazul religios, şi chiar după ce ne reamintim că Biblia a cunoscut numeroase traduceri, din ebraică în greacă, apoi în latină şi de acolo în restul limbilor, descrierea făcută are un bizar caracter de maşinărie.

Flăcările, fulgerele, roţile, chiar şi curioasa mişcare a viziunii – „fiecare mergea drept înainte… iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte“ – corespund multor relatări recente ale unor martori despre aterizarea unor vehicule neidentificate. „Aveau nişte obezi de o înălţime înspăimântătoare şi pe obezile lor cele patru roţi erau pline cu ochi de jur-împrejur“ – nu s-ar putea ca acestea să fie cercurile de lumini sclipitoare emise de fuzelajele „farfuriilor zburătoare“?

Orgoni Crystal