„Extratereştrii” nu sunt altceva decât nişte demoni înşelători ai Satanei! „Apocalipsa lui Ioan” îi descrie asemenea broaştelor! Are dreptate!

  •  
  •  
  •  
  •  

extraterestru broasca„Extratereştrii” există, însă ei nu reprezintă o civilizaţie de pe o altă planetă, aşa cum ne spune şi cuvântul, ci sunt demonii, „îngerii căzuţi”, „hibrizii”, de care se vorbeşte de atâtea ori în Biblie. De fapt, ei nu vin de undeva departe, din alt sistem solar sau galaxie, ci sunt demonii care trăiesc pe acest Pământ sau provin dintr-o altă dimensiune paralelă. Satana şi „extratereştrii” săi (demonii) nu doresc decât să ne înşele, să ne păcălească, noi crezând că OZN-urile şi extratereştrii la care suntem martori ar fi semnele unei civilizaţii îndepărtate. Chiar Biblia ne vorbeşte şi ne atrage atenţia asupra acestei înşelătorii:

– „Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva” (Marcu 13:5);

– „Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi” (Marcu 13:22);

„Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni.” (2 Tesaloniceni 2:8-12)”;

Dr. David Allen Lewis și Robert Shrekhise în cartea lor intitulată „OZN: Sfârşitul înşelătoriei” spun următoarele:

Pentru ca Satana să reuşească, el trebuie să lucreze la o înșelăciune atât de subtilă și atât de puternică, încât va copleși rasa umană prin raționalitate și atractivitate. O ofertă a unor fiinţe avansate de pe o altă planetă, pentru a-i ajuta pe oameni la problemele cu care se confruntă (război, crime, violenţă, poluare, încălzirea globală, boli etc.) va părea irezistibilă. Comunitatea științifică mondială ia în serios problema OZN-urilor, după cum reiese din programele SETI sponsorizate de guvern.”

În schimb, dacă ne uităm din nou în Biblie, găsim asemănări ale „extratereştrilor” (la care au fost martori mai mulţi oameni) cu… broaştele! Haideţi să vedem fragmentul unde se vorbeşte de acest lucru:

„Şi al şaselea înger a vărsat cupa lui în râul cel mare Eufrat şi apele lui au secat, ca să fie gătită calea împăraţilor de la Răsăritul Soarelui.
Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului celui mincinos trei duhuri necurate ca nişte broaşte.
Căci sunt duhuri diavoleşti, făcătoare de semne şi care se duc la împăraţii lumii întregi, să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul”. (Apocalipsa 16:12-14).

Interesant e faptul că martorii care au fost răpiţi de „extratereştri” (în special, specia de „extratereştri gri”) îi descriu pe aceştia tot ca pe nişte broaşte, din punct de vedere fizic! Să vedem cele mai importante asemănări între „extratereştrii gri” şi „broaşte”:

1) Au aceleaşi trăsături faciale: atât „extratereştrii gri”, cât şi broaştele au ochi mari şi negri, care le acoperă o mare parte din cap. Ambii au puncte pentru nas, iar pielea lor este una asemănătoare, ca urmare a naturii lor amfibiene.

ET broasca 1

2) Ambii au aceeaşi structură a braţelor: „extratereştrii gri” au 4 degete la mână, cu chingi între ele, iar două degete sunt mai mari decât celelalte. Aproximativ la fel arată şi braţele broaştelor.

ET broasca 2

3) Ambii nu au organe genitale externe vizibile

ET broasca 3

4) Ambii se reproduc prin mijloace reproductive externe. Despre „extratereştrii gri” se spune că se reproduc prin inseminare artificială. Broaștele și ele se reproduceextern”; femelele şi masculii emit nişte substanţe reproducătoare, care sunt fertilizate, şi apoi crescute într-un iaz.

Din toate aceste caracteristici enumerate mai sus, se observă că broasca este o comparaţie foarte bună pentru un „extraterestru” gri. Prin urmare, e posibil ca „extratereştrii gri” să fie descrişi în Cartea Apocalipsei ca nişte broaşte, dar aceştia nu sunt altceva decât nişte duhuri diavoliceşti… 


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu