Două ipoteze halucinante dintr-o carte de pe Amazon: „ADN-ul nostru conţine gene de la 22 de specii extraterestre. Pământul este condus în secret de o organizaţie din Univers denumită „Lorzii Întunecaţi””


Vă prezint un mic rezumat din cartea A New Order Of The Ages: Volume One: A Metaphysical Blueprint Of Reality And An Exposé On Powerful Reptilian/Aryan Bloodlines”, adică „O nouă ordine a epocilor: un plan metafizic al realităţii şi o expunere asupra liniilor de sânge puternice reptiliene”. Cartea a apărut în anul 2011, a fost scrisă de Collin Robert Bowling şi o puteţi găsi pe amazon.com. Aşadar, citez din ea:

* De-a lungul a mii de ani, elitele care ne conduc şi care pretind că sunt „iluminate”, s-au încrucișat cu puternice linii de sânge reptiliene din Sumer, Babilon și Caucaz. Societățile secrete sunt coloana vertebrală a preluării planetei Pământ de către aceste linii de sânge puternice, care îşi au originea în reptilienii și extratereștrii demonici. O mare parte din elita mondială de astăzi împărtăşeşte ADN-ul zeilor reptilieni care au coborât pe Pământ înainte de Potop și au transformat speciile umanoide primitive într-o formă biologică mai avansată.

* În specia noastră umană de pe Pământ există o combinație de ADN provenind din 22 de rase extraterestre. Dintre acești extratereștri care au vizitat Pământul pre-diluvian, mai multe facțiuni reptiliene au conspirat cu un grup din Univers cunoscut sub numele de „Lorzii întunericului”, pentru a controla total această planetă. O sarcină anevoioasă ca aceasta nu ar putea fi îndeplinită numai din exterior.

* Secta Illuminati, nucleul acestor familii extraterestre-demonice care s-au încrucişat, plănuiesc cucerirea Pământului și domnia lui Antihrist, așa cum este profețit de manualul lor suprem. În cursul unei încrucișări foarte meticuloase încă din antichitate, liniile de sânge antice care pretind că sunt însămânțate de către „zeii stelelor” s-au infiltrat în ordine mistice puternice și în societăți secrete. Familiile Illuminati doresc stabilirea unei noi ordini mondiale bazate pe venerarea falsului zeu Lucifer.

* Aceste linii de sânge încrucișate, pe parcursul ultimilor mii de ani, au creat religii, partide politice și bănci pentru a controla populații masive de oameni. Ei au creat efectiv o piramidă ierarhică de control. În vârf se află Lucifer, care conduce o organizație din Univers cunoscută sub numele de „Lorzii Întunecați”. Elitele din umbră lucrează neobosit pentru a asigura stăpânirea extraterestră demonică asupra Pământului post-diluvian (din anul 10.000 î.Hr. până în prezent). Invadatorii sunt răi și au un plan diabolic pentru viitor, dar creatorii originali ai Pământului s-au întors pentru a asigura un viitor de iubire și prosperitate pentru toți. Lucifer este falsul zeu al luminii; adică el este lumină fără iubire. Adevăratul Dumnezeu întruchipează conceptul de iubire necondiționată.


Lasă un comentariu