Entităţile malefice din alte din alte dimensiuni sau dintr-un „Univers-oglindă” ca al nostru – misticii şi scrierile spirituale ne povestesc despre ele


În Universul acesta (vizibil, dar şi invizibil) trăiesc nu doar oameni, animale şi (eventual) extratereştri, ci şi fiinţe ce trăiesc în alte dimensiuni, dar care pot interacţiona cu noi din când în când. Este vorba de aşa-zisele entităţi hiperdimensionale – care pot fi pozitive (arhangheli, îngeri, zâne) sau negative (arhoni, demoni, djinni). Aceste fiinţe trăiesc pe alte dimensiuni faţă de ale noastre, aşa că ceea ce veţi găsi mai jos sunt rezultatul scrierilor religioase şi ale misticilor, cei care au putut să vadă şi dincolo de vizibil. Iar astăzi vom vorbi despre entităţile negative.

Arhonii – sunt fiinţe anorganice care domnesc şi guvernează materia. Acest lucru le face să arate asemănător oamenilor, dar ei sunt entităţi incomplete, deoarece acestea nu au conştiinţă şi experienţa umană. Primul arhon, care i-a creat pe ceilalţi, se numeşte Yaldabaoth.

Arhonii doresc să menţină omenirea sub “constrângerea fricii şi îngrijorării”, pentru că se hrănesc din ele. Energia emoţională negativă a oamenilor le oferă “combustibilul” pentru a trăi. Arhonii sunt paraziţi psihici capabili să controleze mintea umană pe mai multe niveluri. Arhonii nu pot locui pe Pământ, care este ostil faţă de ei; de asemenea ei nu au suflet.

Demonii – conform scrierilor creştine sunt, la fel, entităţi negative. În Efeseni 6:12, aceşti demoni sunt numiţi astfel: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”. „Locurile cereşti” unde se află ele, conform acestui fragment? Probabil că e vorba de alte frecvenţe / alte dimensiuni.

Djinnii – În Arabia pre-islamică, înainte de venirea profetului Mohamed, mitologia arabă conținea referiri la Djinni (sau „genii” în limba română). Ei erau consideraţi ca fiind spirite supranaturale (dar puteau fi nu numai fiinţe rele, ci şi bune).

Djinii locuiesc în altă dimensiune sau în alt cadru spaţio-temporal, sau poate într-un univers format din antimaterie, ori ocupând un univers-oglindă de cealaltă parte a continuumului spaţio-temporal. În starea lor normală, nu sunt vizibili pentru vederea umană obişnuită, dar sunt capabili să se materializeze şi să apară în lumea fizică şi se pot face vizibili la voinţă. Ei chiar sunt capabili să apară sub înfăţişarea unor diverse animale. Djinnii sunt înşelători şi mincinoşi înrăiţi şi se bucură când amăgesc şi induc în eroare omenirea cu tot felul de nonsensuri.