Cum războinicii saxoni au fugit mâncând pământul când au văzut două nave extraterestre roşii deasupra cetăţii pe care o asediau…

  •  
  •  
  •  
  •  

În anul 776, saxonii asediau cetatea Sigisburg, în care se refugiaseră francii. Neputând să o supună prin viclenie, aşa cum făcuseră cu altă cetate, ei au început să construiască un eşafodaj de pe a cărui platformă să treacă peste ziduri.

„Dar – spune cronicarul – puterea lui Dumnezeu, care este pe cât de mare, pe atât de dreaptă, a întrecut puterile lor şi, în ziua în care se pregăteau să-i atace pe creştinii din cetate, gloria lui Dumnezeu s-a ivit deasupra bisericii dinăuntrul cetăţii, cum au văzut cei care făceau de pază în piaţă, mulţi dintre ei trăind şi astăzi; şi spun că au văzut ceva ca două scuturi de culoare roşie aprinsă mişcându-se chiar deasupra bisericii (et dicunt vidisse instar duorum scutorum colore rubeo flammantes et agitantes supra ipsam ecclesiam).

Şi când au văzut acest semn, păgânii care se aflau afară din cetate au fost tulburaţi şi cuprinşi de o mare spaimă, începând să fugă din jurul cetăţii”.

Trebuie ştiut că mică pavăză rotundă, „scutum” era la început oval şi convex, apoi dreptunghiular şi scobit – forme greu de confundat cu cele ale bolizilor care brăzdează văzduhul. Cu singuranţă că a fost vorba de 2 nave extraterestre…


  •  
  •  
  •  
  •  
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner