De ce UNESCO protejează tunelurile subterane de la Cappadocia (Turcia), construite de urmaşii lui Nehilim, „îngerii căzuţi” din Biblie? UNESCO şi ONU, instrumentele organizaţiei Illuminati, sunt interesate de siturile arheologice ce au legătură cu giganţii din Biblie!

5.325 vizualizari

cappadociaO ştire aparent banală de pe 6 august 2013 de pe site-ul Realstatenewsturkey.com ne spune că ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite), sub organismul său, UNESCO, va acorda 1,2 milioane de dolari ajutor pentru un proiect internaţional intitulat „Protecţia structurilor de piatră şi a desenelor de pe pereţi din Cappadocia”. Pentru cei care nu ştiu, siturile stâncoase din Cappadocia (Turcia) reprezintă o reţea misterioasă de tuneluri subterane săpate în stâncă, care se pare că au fost construite de hetei în jurul anului 1.200 î.Hr. Marea majoritate a arheologilor cred că aceste tuneluri au fost săpate cu instrumente de piatră şi nu cu instrumente metalice; ele au fost folosite şi de primii creştini care fugeau în faţa persecuţiilor şi aveau nevoie de un adăpost.

Se spune că în aceste tuneluri se găsesc numai puţin de 40 de oraşe subpământene (!), din care doar 6 sunt deschise publicului. De ce doar atât de puţine oraşe subpământene pot fi vizitate? Restul de ce sunt închise? Din cauza dificultăţilor tehnice? Sau se ascunde altceva?

Dar, cine sunt aceşti hetei care au construit oraşele subterane de la Cappadocia? Despre ei, putem citi în Biblie; ei reprezentau un neam urât de către Dumnezeu, pentru că ar putea fi urmaşii lui Nephilim, ai „îngerilor căzuţi”. Citim câteva fragmente din Vechiul Testament:

1. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moşteneşti şi va izgoni de la faţa ta neamurile cele mari şi multe şi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei şi pe Iebusei – şapte neamuri, care sunt mai mari şi mai puternice decât tine –
2. Şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei bate, atunci să le nimiceşti, să nu faci cu ele legământ şi să nu le cruţi.
3. Să nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu o dai după fiul lui şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău.
(Deuteronomul 7:1-3)

Precum se vede, Dumnezeu interzice israeliţilor lui Moise să se împerecheze cu mai multe neamuri (printre care cu heteii), aceştia din urmă putând fi urmaşii „îngerilor căzuţi”. Un fragment asemănător găsim în Cartea întâi a lui Ezdra:

1. „După isprăvirea acestora, au venit la mine căpeteniile şi au zis: „Poporul lui Israel şi preoţii şi leviţii nu s-au deosebit de popoarele cele de alt neam şi de urâciunile lor, adică de Canaanei, Hetei, Ferezei, Iebusei, Amoniţi, Moabiţi, Egipteni şi Amorei,
2. Pentru că au luat pe fiicele acelora soţii pentru ei şi pentru feciorii lor şi s-a amestecat sămânţa cea sfântă cu popoarele cele de alt neam, ba încă mâna celor mai însemnaţi şi mai de frunte a fost cea dintâi în această nelegiuire”.
(1 Ezdra 9:1-2)

„Sămânţa cea sfântă” are sensul de sămânţă neamestecată de urmaşii lui Nephilim. Aşadar, heteii, ca urmaşi ai „îngerilor căzuţi” au construit oraşele subterane de la Cappadocia. Şi iată că acum Naţiunile Unite au sub protecţia lor un „sit al Nephilimilor”. Dar cine este ONU? O organizaţie creată după cel de-al doilea război mondial de către Illuminati (sau elita globală, spuneţi-i cum vreţi), cu scopul de a instala o nouă ordine mondială, un unic guvern, care să se închine zeului lor unic, Antihristul, care este încarnarea Satanei însăşi. Iar Nephilim sunt fiii Satanei, care s-au încrucişat cu oamenii încă de la începuturile biblice. Ăsta e scopul Naţiunilor Unite: aici e vorba de control şi dominaţie, de aducere a iadului pe Pământ.

Bun, o să spuneţi că scopul UNESCO este acela de protejare a tuturor siteurilor arheologice ale lumii. De acord, dar sub această umbrelă sunt protejate siturile cu adevărat importante pentru UNESCO. Illuminati nu putea face o organizaţie mondială care să protejeze doar construcţiile sau monumentele Nephilim, căci ar fi fost prea suspect, aşa că alături de acestea au intrat multe alte situri ce nu au legătură cu Illuminati/Nephilim. În lume, la ora actuală, există 981 de locuri protejate de UNESCO; în România există 7 locuri UNESCO: mănăstirile bucovinene, cetăţile dacice, Delta Dunării, mănăstirea Horezu, Sighişoara, satele cu biserici fortificate din Transilvania şi bisericile de lemn din Maramureş. Dar, printre aceste situri protejate, se găsesc şi situri cu adevărat importante pentru Illuminati, ca, de exemplu, statuile uriaşe de pe Insula Paştelui (ce-i reprezintă pe Nephilim), „oraşul giganţilor, Petra” (citiţi mai multe AICI: Petra, străvechi oraş construit pentru giganţi! Aici se vor ascunde cei 144.000 de oameni aleşi de Dumnezeu în timpul Apocalipsei?),  oraşul mayaş de la Chichen Itza şi multe altele. Aceste situri sunt extrem de interesante pentru UNESCO/ONU, instrumentul organizaţiei Illuminati.