Un oraş antic subteran, incredibil de mare, a fost descoperit în Turcia! Peste 20.000 de oameni pot încăpea în el! A fost el construit de Nephilim pentru a supravieţui unui război atomic sau pentru a se ascunde de „Potopul lui Noe”?

6.525 vizualizari

oras subteran Turcia 1Un oraş antic subteran, masiv şi uluitor, a fost descoperit în anii ’60 Turcia, sub o casă care a fost în curs de renovare în Turcia. Oraşul subteran Derinkuyu este unul situat pe mai multe nivele în districtul Derinkuyu din provincia Nevșehir (Turcia). Având o adâncime de 13 etaje, până la aproximativ 85 de metri, oraşul este suficient de mare pentru a adăposti peste 20.000 de bărbați, femei și copii. Aceasta ar fi o minune tehnologică dacă ar fi realizat în ziua de astăzi! Atunci, cum de naiba au făcut-o locuitorii străvechi ai Turciei în antichitate!?

Acesta reprezintă cel mai mare oraş subteran excavat în Turcia și face parte dintr-o rețea de mai multe complexe subterane găsite în Cappadocia. El are, de asemenea, încăperi individuale, magazine, camere comunale, morminte, adăposturi pentru animale, precum și căi de evacuare. Există chiar și o școală, completată cu o cameră de studiu.

Se pune întrebarea: De ce oamenii din antichitate doreau să trăiască sub pământ? A fost acest oraş subteran folosit drept buncăr gigant pentru a proteja locuitorii săi de un război nuclear sau de un alt tip de dezastru natural sau artificial? A fost el construit de celebrii Nephilim (giganţi din Biblie) pentru a supravieţui sfârşitului lumii? Căci, iată ce spune în Biblie:

„15. Şi împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile oştilor şi bogaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi slobozii s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor,
16. Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia Mielului;
17. Că a venit ziua cea mare a mâniei lor, şi cine are putere ca să stea pe loc?” (Apocalipsa 6:15-17).

„10. Intraţi în crăpăturile stâncilor şi ascundeţi-vă în pulbere, din pricina fricii de Dumnezeu, de strălucirea slavei Lui.
11. Ochii celui mândru vor fi smeriţi, mândria celor de rând va fi pogorâtă şi numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat în slăvi (…)
19. Iar oamenii vor intra în scorburile stâncilor, în prăpăstiile şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea slavei Lui, când va veni El ca să lovească pământul” (Isaia 10-11; 19).

Tunelurile şi oraşele subterane de la Cappadocia (Turcia) sunt protejate de către UNESCO (vezi articolul scris de mine în februarie 2014: De ce UNESCO protejează tunelurile subterane de la Cappadocia (Turcia), construite de urmaşii lui Nehilim, „îngerii căzuţi” din Biblie? UNESCO şi ONU, instrumentele organizaţiei Illuminati, sunt interesate de siturile arheologice ce au legătură cu giganţii din Biblie!). Dar UNESCO, care se spune că ar proteja patrimoniul mondial, este o organizaţie creată de ONU, aceasta din urmă fiind creaţia Illuminati. Aşa cum spuneam şi în articolul mai sus menţionat, ONU este o organizaţie ce are drept scop instalarea unei noi ordini mondiale, a unui guvern unic mondial, care să se închine zeului lor unic, Antihristul, care este încarnarea Satanei însăşi. Iar Nephilim sunt fiii Satanei, care s-au încrucişat cu oamenii încă de la începuturile biblice. Ăsta e scopul Naţiunilor Unite: aici e vorba de control şi dominaţie, de aducere a iadului pe Pământ. UNESCO vrea să protejeze acest sit arheologic pentru că elita mondială de astăzi, care ne conduce, este urmaşa demonilor Nephilim, care s-a ascuns de potopul lui Noe în aceste oraşe subterane gigantice.

oras subteran Turcia 2

oras subteran Turcia 3