Marii preoți daci: Deceneu și Vezina. Ei i-au învăţat pe daci filosofie, astronomie, matematică…


Ştim tot din scrierile vechi că preo­­ţii daci erau vegetarieni şi abstinenţi. Nu mâncau decât lapte, miere şi fruc­te, nu se căsătoreau niciodată şi tră­iau în cea mai mare curăţenie. Is­to­ri­cul Flavius Iosephus îi compară prin aus­teritatea compor­tamentului lor cu ese­nienii.

Dar înţelep­ciunea şi sfin­ţe­nia acestor preoţi daci era în primul rând în slujba oamenilor, ei erau cei care îi puneau pe oamenii de rând în legătură cu divinitatea. Lor le dă­dea tot po­porul ascultare, şi aşa se face că dacii au fost de acord să-şi stâr­pească pro­priile plantaţii de viţă-de-vie, la cererea ma­relui preot Dece­neu, pen­tru a se înfrâna de la vin.

În isto­ria dacilor, atât cât putem recon­stitui, Deceneu este cea mai mare fi­gură de preot. Şi el, ca şi Za­molxe, a călătorit în Egipt. A fă­cut o reformă a siste­mu­lui reli­gios, a fost sfătuitorul lui Bu­re­bista şi lui i se dato­rează, probabil, prima formă a incintei sa­cre de la Sar­mi­zegetusa Regia. S-au con­struit tem­ple, s-au insti­tuit preoţi şi s-a impus o disciplină mai mare în rân­dul credin­cio­şilor. Ma­rele preot avea aproape pute­rea unui rege, iar regele însuşi nu lua nicio de­cizie fără să-l consulte. Era al doilea om în stat.

Isto­ricul Iordanes ne po­ves­teşte că De­ceneu i-a învăţat pe daci astro­no­mie – sem­nele zodiacale, fa­zele lunii -, filosofie, eti­că, lo­gi­că, ma­tematică şi o mul­­ţi­me de alte lucruri, făcându-i su­­pe­riori altor „barbari”. Dar, lucrul cel mai im­por­tant, Dece­neu este cel care l-a spri­jinit şi sfătuit pe Bure­bis­ta în uni­fi­carea tri­burilor şi înte­me­ie­rea unui stat.

Probabil şi ma­rii preoţi de după el au avut un rol asemănător pe lângă rege. De pildă Vezina, ma­rele preot din vremea lui Decebal, a luptat cot la cot cu soldaţii împotriva ro­ma­­nilor. Ori­cum, antichi­ta­tea ni-i po­me­neşte pe ma­rii preoţi daci ca pe nişte în­ţelepţi, sub îndrumarea cărora no­ro­dul a că­pătat conştiinţa unităţii de neam şi lumina cunoaşterii, cu totul străini de metodele de înrobire şi ma­nipulare a oamenilor de rând pe care le folosea preoţimea altor nea­muri sau timpuri.

ATENTIE! Intrucat nu toate sursele sunt de incredere si, uneori, este foarte greu pentru a fi verificate, unele articole de pe site-ul lovendal.ro trebuie sa fie luate cu precautie. Site-ul acesta nu pretinde ca toate articolele sunt 100% reale, scopul fiind acela de a prezenta mai multe puncte de vedere si opinii asupra unui anumit subiect (chiar daca acestea par a fi contradictorii). Asadar, erorile si ambiguitatile nu pot fi excluse complet. Prin urmare, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratetea, caracterul complet sau calitatea informatiilor furnizate. Utilizatorii folosesc continutul acestui site pe propriul risc.

Lasă un comentariu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Va multumim!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock