O enigmă istorică: cine era şi de unde venea Deceneu, consilierul regelui geto-dac Burebista? Era el un vrăjitor?


Imagine: prelucrare proprie

Despre personalitatea lui Deceneu, celebrul sfătuitor al lui regelui dac Burebista, ne-au păstrat informații numai doi autori antici. Unul e Strabon, vestitul geograf grec din Amasia Pontului, care, născut pe vremea lui Burebista, are printre altele excelenta calitate de a fi contemporan datelor pe care ni le oferă. Celălalt este Iordanos, episcopul got din secolul al Vl-lea d.Hr., care a preluat informaţii din lucrări azi pierdute, cum este cea a lui Dion Chrysostomos (30-115 d.Hr.) care, ca oaspete la curtea lui Decebal, cunoscuse direct viața, moravurile și tradițiile geto-dace, cam la un secol și jumătate după Deceneu și Burebista.

În „Geographia” sa, în cartea a VII-a, 3, 5, Strabon scrie: „Burebista, bărbat get, ajungând în fruntea neamului său, a început să-i instruiască pe oamenii săi, ticăloșiți de necontenite războaie (între ei), și atât de mult i-a ridicat prin exerciții, prin cumpătare și prin ascultarea de porunci, încât în câțiva ani a creat o mare domnie și a supus geților pe cei mai mulți dintre vecinii lor; și chiar de romani era temut, căci trecea Istrul (Dunărea) fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria.

Pentru a-și convinge poporul, și-a luat ca ajutor pe Deceneu, „un bărbat-vrăjitor”, care umblase prin Egipt și învățase oarecare semne de prorocire, lăsând a se crede că îi sunt cunoscute tainele divine. După câtva timp era socotit chiar zeu. Ca dovadă de cât îl ascultau geții, e că aceștia s-au lăsat convinși să-și stirpească viile și să-și ducă viața fără vin”.

Desprindem din acest pasaj marea autoritate morală a lui Deceneu și decisivul sprijin pe care el i l-a acordat lui Burebista în opera sa reformatoare.

Trecând la Iordanes, aflăm mai întâi din cartea a V-a (39-41) a lucrării sale „De rebus Geticis” („Despre treburile getice”), cam aceleași idei generale despre Deceneu, ca și la Strabon:

„Pe când domnea la geți Burebista, a venit în Geția Deceneu, în timpul când la Roma luase locul de frunte Sylla (Sulla). Pe acest Deceneu primindu-l Burebista, i-a dat o putere aproape regală; după sfatul lui, geții au devastat țările germanilor, pe care acum le dețin francii (…) Deceneu i-a inițiat pe geţi aproape în toată filozofia, căci era în această privință un maestru priceput. Învățându-i etica, i-a infrânat de la moravurile lor barbare; transmițându-le fizica, i-a făcut să trăiască potrivit cu legile înseși ale naturii; instruindu-i în logica minții, i-a făcut mai iscusiți decât alte neamuri; arătându-le practica, i-a îndemnat să-și ducă traiul în fapte bune; demonstrându-le teoria, i-a învățat să contemple cele 12 semne zodiacale și prin ele cursul planetelor și toată astronomia. I-a lămurit și în ce mod discul lunar crește sau descrește, le-a arătat și cât de mult globul de foc al Soarelui întrece în măsură rotunjimea Pământului sau le-a expus sub ce nume și sub ce semne cele 346 de stele trec repede de la răsărit la apus, apropiindu-se ori depărtţndu-se de polul cerului. Acestea și multe altele predându-le Deceneu geţilor din știința sa, le-a apărut ca o ființă extraordinară, încât nu numai pe oamenii mai de mijloc îi conducea, dar până și pe regi”.

Din cele 2 texte de mai sus, putem desprinde concluzia că Deceneu n-a fost simplul deținător al unei demnități religioase care de la sine conferea o mare autoritate, ci a fost el însuși o personalitate excepțională. Nu e vorba numai de abundența erudiției sale, nici de talentul său de a convinge poporul și pe rege de puterea divină a sfaturilor sale, ci mai ales de rara sa capacitate de a citi, mai mult chiar decât în stele, în sufletele oamenilor și în sensul evenimentelor. A fost prin excelență un vizionar politic, care, pentru a-și realiza mărețele gânduri, a avut norocul să găsească un rege ca Burebista, energic și luminat conducător de oaste, care i-a urmat îndemnurile cu deplină înțelegere, cu vrednicie și cu eficacitate.

ATENTIE! Intrucat nu toate sursele sunt de incredere si, uneori, este foarte greu pentru a fi verificate, unele articole de pe site-ul lovendal.ro trebuie sa fie luate cu precautie. Site-ul acesta nu pretinde ca toate articolele sunt 100% reale, scopul fiind acela de a prezenta mai multe puncte de vedere si opinii asupra unui anumit subiect (chiar daca acestea par a fi contradictorii). Asadar, erorile si ambiguitatile nu pot fi excluse complet. Prin urmare, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratetea, caracterul complet sau calitatea informatiilor furnizate. Utilizatorii folosesc continutul acestui site pe propriul risc.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Va multumim!

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO