Misteriosul palat al regelui Burebista de la Argedava, aflat foarte aproape de Bucureşti

Teritoriul pe care se află astăzi Bucureştiul a fost locuit de geţi. În peste 20 de puncte ale oraşului s-au descoperit aşezări omeneşti din acele vremuri. Cunoştinţele noastre despre importanţa acestei regiuni în antichitate sunt amplificate de semnalarea prezenţei unei cetăţi, care ar fi fost reşedinţa lui Burebista, la numai 25 de kilometri depărtare de Capitală. Şi asta pentru că, în împrejurările din epoca respectivă, reşedinţa regilor geţi trebuie să fi fost cât mai aproape de Dunăre, un rol important

Continue Reading

O mare enigmă istorică: dacii au fost monoteişti, închinându-se unei singure divinităţi (Zamolxis), ce avea mai multe nume, sau credeau în mai mulţi zei?

Printre istoricii români, au existat mari controverse cu privire la monoteismul sau politeismul geto-dacilor: credeau geto-dacii într-un singur zeu sau în mai mulţi? Vasile Pârvan (1882-1927), mare istoric şi arheolog român, dar în acelaşi timp şi idealist, precum şi animat de subiective concepţii ascetice, a încercat să-i prezinte pe geţi ca pe un popor complet deosebit de celelalte neamuri ale antichităţii, superior tuturora prin concepţia sa monoteistă şi spiritualistă. După Pârvan, zeul unic al geţilor nici nu avea nume: Zamolxis

Continue Reading

Inscripţia misterioasă de la Ezerevo, scrisă în limba geto-tracă, a fost descifrată

Într-un articol intitulat „Miraculoasa lume a tracilor”, apărut în revista „Magazin istoric” –  anul VI, nr. 8 (65), august 1972 – academicianul Emil Condurachi scria printre altele: „Elementul cel mai de seamă în rezolvarea problemei originii tracilor îl constituie faptul că limba lor face parte din marea familie a limbilor indo-europene. Deşi ni s-au păstrat extrem de puţine documente – în special nume de locuri şi  oameni – cuprinzând elemente de limbă tracă ele sunt suficiente ca să justifice pe

Continue Reading

Inscripţia “Decebalvs Perscorilo nu înseamnă “Decebal, fiul lui Scorilo”

Materialul lingvistic cu certitudine trac este încă relativ sărac. Dar chiar şi cercetarea acestui material — prin metoda comparativă — poate duce la rezultate uneori surprinzătoare privind limba geto-dacă şi mai alesii moştenirea românească. Până astăzi singura inscripţie sigur dacă (în afara unor cuvinte singulare) descoperită pe teritoriul României pare a fi doar DECEBALVS PERSCORILO. Cea mai răspândită traducere a inscripţiei, acceptată de mulţi lingvişti şi istorici, este „Decebal, fiul lui Scorilo”. Dar oare chiar înseamnă asta? Să prezentăm în

Continue Reading

Arkaim, cea mai misterioasă cetate ridicată de geţi

Arkaim, cea mai misterioasă aşezare antică, situată în regiunea Celiabinsk, în sudul Uralilor, a fost descoperită în 1987, în timpul lucrărilor de adâncire a văii răului din apropiere, care urma să fie inundată. Autorităţile locale doreau să construiască un rezervor imens de apă, pentru irigarea câmpurilor aride. De atunci, istorici, arheologi şi numeroşi cercetători au încercat să înţeleagă secretele acestei cetăţi circulare, mai ales pe cele legate de naţia care a locuit aici în urmă cu peste 4000 de ani,

Continue Reading