„Regele Gog din Ţara Magog” din Vechiul Testament şi legătura lor cu vechii geto-daci


În Vechiul Testament, profetul Ezechiel ameninţa pe evrei, într-una din profeţiile sale, că Iehova va aduce asupra ţării lor pe regele Gog din ţara Magog, cu oastea cea frumoasă de cai şi călăreţi, înarmaţi cu scuturi, coifuri, săbii, arcuri şi săgeţi. Aceştia, venind din fundul miazănopţii, însoţiţi de alte popoare multe, călărind pe cai, vor năvăli ca o furtună asupra ţării lui Israel, ca să o prade şi s-o devasteze.

Înainte, profetul Ieremia avertizase asupra aceluiaşi popor, „care va veni dintr-o ţară îndepărtată din părţile de miazănoapte, de la capătul Pământului, popor de călăreţi şi arcaşi, viteaz, puternic şi vechi, vorbind o limbă pe care evreii nu o înţeleg”.

Ulterior, Ioan Teologul, cel care a scris „Apocalipsa”, va vorbi despre Gog şi Magog. Despre ce era vorba, ne lămureşte Sfântul Augustin: „O parte din autorii vechimii, credincioşi tradiţiilor moştenite, înţelegeau, sub Gog şi Magog, pe geţi şi mesageţi”, mesageţii fiind „geţii cei mari”.

„Gog și Magog” apar în Cartea Genezei, Cartea lui Ezechiel, Cartea Apocalipsei sau în Coran. Ei sunt prezentați diferit ca bărbați, ființe supranaturale (uriași sau demoni), grupuri naționale sau teritorii.


Lasă un comentariu