La Sarmizegetusa se află „computerul ceresc” pe care îngerul Uriel i l-a arătat patriarhului biblic Enoh?


Conform „Cărţii lui Enoh”, patriarhul Enoh a fost dus de îngeri într-un loc secret, unde îngerul Uriel i-a arătat un ”aparat” cu care se putea măsura traseele aştrilor şi legile lor, precum şi ce se întâmplă în toţi anii din lume până când se va termina noua creaţie.

Refăcând aparatul lui Uriel, doi cercetători britanici şi-au dat seama că acesta corespunde megaliţilor de la Stonehenge, acolo fiind dus Enoh. Însă cercetătorii pierd din vedere un element de localizare din povestirea patriarhului: „la vest, se ridică un munte mare şi impunător, de cremene”! Ceea ce nu se afla la Stonehenge!

Aşadar, altă trebuia să fie locaţia. De exemplu, sanctuarul de la Sarmizegetusa! Se ştie că dacii cunoşteau şi foloseau un calendar solar, considerat cel mai precis din antichitate. Calendarul dacic de la Sarmizegetusa permitea numărarea zilelor unui an cu ajutorul unor stâlpi dispuşi în formă de cerc. Complexul megalitic de la Stonehenge avea o eroare faţă de „aparatul lui Uriel”: anul ieşea cu 366 de zile. Deci, modelul trebuia căutat la altă latitudine. Anul dacic era uimitor de precis, acesta părând a fi inspirat din ”aparatul lui Uriel”.

Nicolae Popa este un cercetător care a realizat o comparaţie între Sarmizegetusa şi Stonehenge, observând că aliniamentele celor două sanctuare sunt similare. Axul care secţionează vatra de foc împarte cercul exterior în două jumătăţi egale din punct de vedere al poziţiilor stâlpilor: de două ori, 34 de poziţii. Potcoavele, atât la Stonehenge, cât şi la Sarmizegetusa, prezintă un număr identic de poziţii: 21. Dispunerea pe grupuri a poziţiilor lespezilor ce susţin stâlpii este identică.

Aşadar, se poate trage concluzia că ambele monumente ţin de aceeaşi tradiţie cultural-religioasă a unor populaţii neolitice şi au servit atât la măsurarea timpului, cât şi pentru o destinaţie ritualică. Totuşi, la Sarmizegetusa există un grad înalt de perfecţiune în ceea ce priveşte precizia calculării timpului, comparativ cu Stonehenge.

Şi mai curios este faptul că modelul ”computerului ceresc” pe care îngerul Uriel i l-a arătat lui Enoh se regăseşte în toate sanctuarele dacilor (în afară de Sarmizegetusa, şi la Adamclisi, Cetăţuia, Racoş şi Săcele).


Lasă un comentariu