Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Hitler avea un astrolog care-i decoda catrenele lui Nostradamus

173

Nostradamus3Hitler şi Goebbels, marii conducători ai Germaniei naziste, erau fascinaţi de catrenele lui Nostradamus. Se spune că Hitler a avut pe lângă el un astrolog, de naţionalitate elveţiană, pe nume Karl Ernst Krafft, care l-ar fi informat permanent de ,,constelaţiile favorabile”. Krafft a văzut în Centuria a V-a, catrenul 94, confirmarea bunăstării ,,Germaniei Mari” aflată în mâinile ,,extraordinarului” ei Führer.

Tonurile religios-păgâne, spectacolele grandioase la nivel de stat puse în scenă, marşurile ,,rituale” ale naziştilor, permanenta vedere în viitor, ,,Reichul milenar” – toate acestea ne fac să credem că Hitler a trăit sub influenţa difuză a unor cercuri esoterice. În fond, chiar şi ascensiunea lui fulminantă şi voinţa lui de fier i-au făcut pe mulţi să creadă că Führerul are previziuni, că ştie dinainte ce o să urmeze.

Realitatea a fost alta. Mania lui iraţională de victorie şi de viitor s-a putut explica numai prin aceea că el era convins că nu se poate baza decât pe sine. Ideea lui fixă, conform căreia destinul omenirii ar fi stabilit de evoluţia planetară, nu a fost numai împotriva teoriei ,,modelării voinţei”, ci şi a celei rasiste. Nu putea concepe ca un negru, sau un evreu să fi putut avea soarta unui arian, dacă ei au fost născuţi în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Preocupări astrologice ale marilor conducători fascişti

Unii dintre zbirii fascişti au avut, mai mult sau mai puţin evident, preferinţe pentru teoriile astrologice. Heinrich Himmler, de pildă, crescut într-o familie de buni catolici, a avut o mare slăbiciune pentru temele cvasireligioase şi aşa-numitele teorii înrudite. Marina germană de război a înfiinţat, în 1942, un institut special la Berlin, ai căror angajaţi esoterici trebuiau să descopere pe hartă poziţia submarinelor duşmane.

Despre Rudolf Hess, locţiitorul lui Hitler, se ştie că, încă din primii ani de venire la putere a fasciştilor, s-a preocupat să pună pe picioare un ,,Institut central pentru ocultism”. Un timp s-a bănuit că el ar fi fost astrologul secret al lui Hitler – cel puţin aşa au susţinut mai multe articole apărute în London Times la începutul războiului. Misteriosul zbor al lui Rudolf Hess în Anglia, pe 10 mai 1941, pare să fi fost legat de o constelaţie ocultă. Nici până astăzi nu s-a elucidat complet cît de mult s-a lăsat Hess ,,condus” de astre în acţiunea lui.

Astrologia pentru Hitler: din pasiune s-a transformat în aversiune

Cert este că după aceea preferinţa lui Hitler pentru astrologie s-a transformat în aversiune. Hans Frank, guvernatorul general al Poloniei, executat la Nürnberg, îl citează pe Hitler la şedinţa de criză din 12 mai 1941: ,,Mi se pare că pasul lui Hess s-a datorat clicii de astrologi din jurul său. A sosit momentul să terminăm definitiv cu cititul în stele”. În următoarele săptămâni după fuga lui Hess în Anglia, între 300 şi 1.000 de persoane au fost arestate pentru ,,înclinaţii spre astrologie”. Majoritatea au fost eliberate după săptămîni de interogatorii. Regimul a demonstrat clar că nu era dispus să tolereze amplificarea prezicerilor de viitor. Nu a fost greu să fie ţinute sub supravegherea cercurilor suspecte încă dinaintea acestei acţiuni.

Propagandă cu Nostradamus

Din indicaţia ministrului propagandei, Jospeh Goebbels, fusese înfiinţată ,,Societatea germană de metafizică: – pentru reunirea tuturor personajelor care se preocupă de probleme esoterice, mai ales ,,Nostradamus”. Printre acestea s-a aflat şi confuzul individualist Karl Ernst Krafft. A atras atenţia ministrului propagandei în 1939, ca specialist în ,,Nostradamus”. Se pare că şi Goebbels, asemeni lui Hitler, ar fi avut preferinţe pentru ,,cititul în stele”. În ce priveşte interpretarea lui Nostradamus, el a avut un singur interes: să lanseze propaganda externă cu ajutorul versurilor profetului. Krafft a făcut acest lucru. ,,Americanii şi englezii se lasă cuceriţi de o asemenea propagandă”, nota el cinic în jurnalul său. ,,Cooptăm toţi aşa-numiţii martori-cheie în cercul nostru. Nostradamus trebuie să fie din nou crezut”.

Orgoni Crystal