De ce a creat Dumnezeu iadul? Se află în prezent vreun om în iad?

1276

Pentru credincioşii creştini, problema iadului este una foarte importantă. În schimb, s-au încetăţenit două idei total false, care arată că unii dintre noi nu au citit şi nu au înţeles deloc Biblia. Cele două idei false sunt:
1) Dumnezeu a creat iadul pentru a-i pedepsi pe oamenii păcătoşi;
2) Oamenii păcătoşi ajung imediat în iad.

De ce zic că sunt două idei false? Pentru că în Noul Testament ni se dau răspunsurile corecte. În primul rând, Dumnezeu nu a creat iadul pentru oameni, ci pentru Satana şi îngerii săi malefici. Observăm acest lucru din Matei 25:41: “Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.” Iar acest lucru îl spune însuşi Iisus Hristos.

În al doilea rând, tot conform Bibliei, se poate afirma fără tăgadă că în prezent, nimeni nu se află în iad, nici măcar sufletul lui Hitler sau al lui Stalin. Şi aceasta întrucât iadul este locul final al celor care l-au respins pe Hristos, şi locul în care vor ajunge cei după Judecata de Apoi. Această judecată încă nu a avut loc, aşa că în prezent, în iad se află doar Satana şi îngerii săi. Observăm asta din Apocalipsa 20:12-15:

“12. Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor.
13. Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale.
14. Şi moartea şi iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de a doua: iezerul cel de foc.
15. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc.”

Probabil, din acest motiv, a fost necesar ca Biserica Catolică să introducă doctrina purgatoriului, locul unde ajung sufletele moarte şi care vor aştepta Judecata de Apoi.