Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Chivotul Legii din Biblie era un fel de instalație de recepție-emisie, care-i permitea lui Moise să țină legătura cu navele cosmice din jurul Pământului?

  •  
  •  
  •  
  •  

Chivotul Legământului (Chivotul Legii) era un obiect descris în Biblie care conținea tablele de piatră cu cele 10 porunci primite de Moise pe muntele Sinai, toiagul lui Aaron și o cantitate mică de mană, hrană cu care s-au hrănit evreii timp de 40 de ani în deșert.

Conform unor teorii ezoterice, Chivotul Legii a fost construit după indicații date de nefilimi. El ar fi format din două plăci de aur, una pozitivă, alta negativă. Se pare că Chivotul avea rolul de a fi un fel de instalație de recepție-emisie, care-i permitea lui Moise să țină legătura cu o nava cosmică. Chivotul era adesea înconjurat de scântei, iar Moise îl folosea când avea nevoie de un ajutor sau de un sfat. Profetul auzea vocea Domnului dar fața nu i-a putut-o vedea niciodată. Atunci când i s-a adresat Domnului să i se arate, Domnul îi răspunde „Iată aici la mine un loc, șezi pe stânca aceasta. Când va trece slava mea te vei ascunde în scobitura stâncii și voi pune mâna mea pe tine până voi trece, iar când voi ridica mâna tu vei vedea spatele meu, iar fața mea nu o vei putea vedea“ (Ieșirea XXX III, 20, 25, 22, 23).

Chivotul Legii a fost construit pe indicații foarte precise date de Dumnezeu lui Moise (Ieșirea XXV- 10). Dimensiunile chivotului precizate până la centimetru, aliajul metalelor, amplasamentul și felul pârghiilor și verigilor le-a făcut Moise după indicațiile date de Dumnezeu, care i-a spus lui Moise următoarele: „Să bagi de seamă să nu faci nici o greșeală!”. Dumnezeu îi spune lui Moise că-l va orbi el însuși și anume prin capacul chivotului. El îl avertizase că nimeni nu trebuie să se apropie de acesta, iar pentru transportarea lui dă indicații precise privind veșmintele și încălțările ce urmează a fi purtate de cei ce-l transportă.

Cu toate acestea, se va produce un accident atunci când David a ordonat transportul Chivotului (Cartea a II-a a Regilor) și însărcinându-l pe Uza să meargă alături asemenea unui stejar. Dar, pe drum Uza a pus mâna pe ladă și ca lovit de trăsnet a căzut pe loc și a murit. Chivotul era încărcat cu electricitate fiind un conducător electric cu o tensiune de sute de volți. Condensatorul era făcut din două plăci de aur, una pozitivă și alta negativă.


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu