12 legi secrete ale Universului cu privire la oameni

1344

Mai mulţi autori au publicat în 1991 o broşură cu numele de „Spațiu-Timp și dincolo de ele, prin Yoga”. Iată câteva extrase semnificative ale unor concluzii cunoscute încă din antichitate, despre secretele Universului şi ale omenirii, şi care au fost reactualizate în spirit științific modern:

1. Atât în Univers, cât și în celelalte universuri sau dimensiuni de existență, totul este de natură vibratorie și se supune analogic, principiilor „rezonanței”.

2. Ființa umană este constituită din mai multe sisteme vibratorii fundamentale, șapte la număr, fiecare din acestea acționând și reacționând prin „rezonanță”.

3. Corpul fizic, care este alcătuit din majoritatea elementelor chimice ale tabelului periodic al lui Mendeleev, prezente în diferite proporții în corpul uman, se încadrează în domeniul de vibrație al celor mai joase frecvențe vibratorii, ce caracterizează cele șapte sisteme vibratorii ale omului.

4. Fiecare dintre aceste 7 sisteme vibratorii fundamentale generează un anumit tip de forță, din care apoi rezultă o gamă vasta de forme de energie subtilă sau extrem de subtilă prea puțin cunoscute până în prezent – excepție făcând anumite ființe umane antrenate special pentru a le percepe și a le utiliza.

5. Mentalul conștient, structura subconștientă și esența supraconștientă caracteristică fiecărei ființe umane, memoria sa (aspectele cunoscute în general sub numele de spirit și suflet) pot genera fiecare în parte – atunci când sunt suficient de trezite și dinamizate – un câmp de energie specifică; această „sferă proporțională de forță” este în esență un sistem separat, de natură vibratorie, se interpătrunde, se intercorelează și interacționează la unison cu celelalte, fiecare din aceste sisteme având propriul său domeniu, distinct, de frecvență.

6. Formarea corpului fizic, dezvoltarea, întreținerea, menținerea, perfecționarea precum și refacerea celulelor slabe, sunt rezultatul activității adecvate, optime, a sistemului – câmp de energie de la al doilea nivel de vibrație – imediat superior vibrațiilor corpului fizic. Acest sistem – acest „corp vibratoriu” – este numit adesea „corp eteric” sau „corp bioplasmatic”.

7. Există 7 sisteme vibratorii energetice în ființa umană. Majoritatea sistemelor energetice respective – care vibrează cu frecvențe mai mari decât cele ale corpului fizic – continuă să existe anumite perioade de timp – mai mari sau mai mici – ajungând să trăiască în anumite dimensiuni subtile (lumi paralele) chiar și după moarte și după dezintegrarea corpului fizic.

8. Gândul este o formă foarte specială de energie; el are proprietățile universale de „câmp” care – asemenea acelora ale câmpurilor gravitaționale, magnetice, sau ale câmpurilor tuturor ființelor vii existând și în alte dimensiuni (lumi paralele} decât cea fizică obișnuită – se pretează unei cercetări științifice foarte riguroase prin intermediul unei metodologii adecvate.

9. Câmpurile mentale sau energiile caracteristice „gândului” pot, datorită proprietăților lor specifice, să interacționeze la orice distanțe, pot traversa spațiul instantaneu, pot penetra fulgerător materia, pot determina efecte evidente – uneori chiar instantaneu – fiind atenuate prea puțin sau chiar deloc. Energiile gândului pot fi utilizate și ca modalitate de a te proiecta psihic sau spiritual în timp, permițându-ne să cunoaștem trecutul – fie chiar foarte îndepărtat – sau viitorul…

10. Câmpurile de gândire sau energiile mentale ori spirituale ale unei ființe pot interacționa telepatic aproape instantaneu – la orice distanță – grație rezonanței, cu câmpurile de gândire, cu energiile mentale sau spirituale – respectiv cu unul din cele 7 sisteme energetice ale unei alte entități sau ființe umane. Energiile-gând modulate pot interacționa chiar și fizic, generând fenomene precise, clar perceptibile – uneori însăși la nivelul corpului organic.

11. Câmpurile de gândire sau energiile-gând, după emiterea lor de către o ființă sau o entitate, se înregistrează instantaneu în câmpurile spațiale de gândire – sau altfel spus, în Memoria Cosmică (Akasha) – devenind eterne prin remanență; fiind mereu prezente acolo și reacționând întotdeauna prin evocări adecvate și rezonanțe; ele sunt o parte din ceea ce Jung numește „subconștientul colectiv”…

12. Entitățile din planurile imediat superioare Pământului pot comunica telepatic psihic, mental și spiritual prin ridicarea – la voință – a frecvenței vibratorii specifice a câmpului așa numitului subconștient al unei persoane (fizice), cât și prin reducerea (coborârea) frecvenței vibratorii caracteristice entității care vrea să comunice – până la ajungerea la rezonanță.