Precogniţia uluitoare cu privire la un ministru de război al Franţei. Cum s-a putut cunoaşte aşa de bine viitorul?

  •  
  •  
  •  
  •  

Precogniţia se prezintă sub mai multe forme de manifestare; cele mai tulburătoare sunt halucinaţiile, cu viziuni nete, colorate şi situate în timp şi spaţiu. Premoniţia este precogniţia care se prezintă cu un caracter de avertisment, astfel încât este posibil evitarea faptului preanunţat; se poate manifesta sub formă de vis (chiar şi simbolic), viziune, senzaţie sau chiar de “semn tipic” (de exemplu, orologiul care se opreşte inexplicabil când urmează să moară cineva în familie, cazuistica spontană raportând multe evenimente de acest gen).

De obicei, decalajul temporal al precogniţiilor, deci intervalul de timp cu care subiectul anticipează evenimentul propriu-zis, este de ordinul zilelor, săptămânilor, sau, mai rar, al lunilor. Un decalaj temporal care se măsoară în ani este, de obicei, accesibil doar subiecţilor excepţionali. Precogniţia lui Jeane Dixon, făcută cu 11 ani înaintea datei asasinării preşedintelui Kennedy, reprezintă un bun exemplu în acest sens. În literatură sunt menţionate foarte puţine cazuri de precogniţie pe termen lung.

Richet, bine cunoscutul fiziolog, laureat al premiului Nobel, relatează un caz excepţional de precogniţie împlinită după 37 ani:

În anul 1874, un tânăr funcţionar de bancă, Maurice Berteaux, a consultat un clarvăzător. Acesta i-a prezis că va deveni bogat şi celebru, dar va muri ca general de armată, ucis de o maşină zburătoare. Peste câţiva ani, Berteaux, devenit prietenul lui Richet, căruia i-a împărtăşit ciudata precogniţie, a început o carieră politică, ce a culminat cu funcţia de ministru de război al Franţei. La data de 21 mai 1911, in timp ce îşi inspecta trupele, generalul Eerteaux a fost ucis de un avion, care s-a prăbuşit accidental asupra sa. Precogniţia se remarcă nu doar pentru că prevedea cariera neobişnuită a unui modest funcţionar de bancă, care a intrat în politică devenind general, ci, mai ales, prin previziunea accidentului stupid şi singular de avion, ce a pus capăt vieţii generalului Berteaux. Iar primul zbor al unui avion a avut loc la 29 de ani după data precogniţiei…


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu