5 adevăruri uluitoare despre viaţă, Univers şi Dumnezeu. De ce le-am nega?


Oamenii poate ar trebui să accepte următoarele adevăruri despre viaţă şi Univers:

1) Realitatea liniară, relativă şi realitatea neliniară există simultan; percepţia şi înţelegerea lor depinde în întregime de nivelul de conştiinţă al celui care percepe. Chiar şi materia fizică are un aspect al naturii sale care este non-local, transcendent şi conştient.

2) Formele de viaţă biologice conştiente şi inteligente de pe Pământ sau de pe altă planetă au realitate fizică şi realitate spirituală; toate au potenţialul de a se manifesta atât fizic, cât şi spiritual într-o multitudine de feluri. Mintea pură sau conştiinţa nelimitată este inerentă tuturor astfel de forme de viaţă şi este numitorul comun, cel mai înalt, pe care îl împărtăşesc toate aceste forme de viaţă; conştiinţa este în esenţă non-locală şi nu este constrânsă de limitele spaţiului şi ale timpului, dar se poate manifesta în realitatea spaţio-temporală.

3) Fiinţele care nu au corpuri biologice (aşa-numitele fiinţe astrale sau spirite) sunt, de asemenea, forme de viaţă conştiente. În anumite ocazii rare, ele pot avea o aparenţă şi o manifestare fizică. Prin urmare, cel mai elevat numitor comun care leagă aceste fiinţe cu alte forme de viaţă şi fiinţe biologice este conştiinţa nelimitată sau mintea non-locală.

4) Universul este constituit din aspecte atât liniare, cât şi neliniare sau transcendente care, deşi pare paradoxal, există simultan în fiecare punct al spaţiului/timp şi al non-spaţiului/timp. Din acest punct de vedere, fiecare punct din spaţiu şi timp există în toate celelalte puncte din spaţiu şi timp, prin calitatea de non-localizare.

5) Conceptul de Dumnezeu sau de cel al unei Fiinţe Universale, Omnisciente şi Omnipotente, este subliniat de recunoaşterea diversităţii infinite a vieţii în univers. Gloria lui Dumnezeu este amplificată şi de posibilităţile nelimitate ale vieţii din Cosmos.


Lasă un comentariu