Orgoni Crystal

 

Cum este timpul în lumea lui Dumnezeu? O ipoteză uluitoare şi legătura cu fractalii…

185
blank
Imagine: pixabay.com (Commons Creative – free)

Am fost învăţaţi că Dumnezeu se află dincolo de timp şi spaţiu şi că există un aspect neschimbător şi etern al lui Dumnezeu. Există, de fapt, aspecte neschimbătoare ale lui Dumnezeu, dar ele nu sunt, în general, accesibile nivelului nostru de conştienţă, pentru că noi percepem mişcarea, care dă naştere ideii de timp şi spaţiu. Adevărata natură a timpului şi spaţiului este de fapt extrem de diferită de ceea ce suntem capabili să percepem.

Timpul, în lumea noastră, este definit ca o măsură a mişcării relative. Percepţia eternităţii este posibilă numai atunci când nu există mişcare.

Dar, în cele mai înalte tărâmuri ale Creaţiei, procesul creator are loc într-o manieră foarte diferită de ceea ce numim timp liniar şi astfel, din motive practice, acest proces este etern. Există, de fapt, ceea ce s-ar putea numi aspectele neschimbătoare ale lui Dumnezeu. Totuşi, deoarece Creaţia este un proces de extensie şi expansiune, şi pentru că se autopermută continuu în noi configuraţii de materie şi energie, există un aspect al lui Dumnezeu care se schimbă în mod continuu. În cadrul acestui spectru care evoluează continuu, există principii care guvernează schimbarea şi care nu se schimbă în sine.

De exemplu, să luăm un fractal. Un fractal este un tipar care se găseşte peste tot în natură şi care poate fi generat artificial prin ceea ce în matematică numiţi funcţii recursive. Un astfel de tipar se schimbă permanent: creşte, se micşorează, se expandează, se contractă, se divide şi se îmbină la infinit. Totuşi, funcţia care generează fractalul nu se schimbă. Toate aspectele fractalului conţin funcţia fractalului. Astfel, funcţia este ca un atribut al lui Dumnezeu, ca un Principiu Divin, care este neschimbător într-un univers dat (un anumit fractal).

Din moment ce Dumnezeu este tot, atunci timpul liniar face parte şi el din Dumnezeu. Există aspecte ale lui Dumnezeu care nu se schimbă şi aspecte care se schimbă. Există aspecte ale lui Dumnezeu, asemănătoare fractalului, care sunt prezente peste tot în Creaţie. Fractalul este Dumnezeu, iar funcţia care generează fractalul este şi ea Dumnezeu. Funcţia care generează fractalul este neschimbătoare, în timp ce fractalul însuşi se schimbă permanent.