Structura ezoterică a Creaţiei şi cele 4 planuri: de la sfera divină la materie. Cine sunt „Vechii” din Biblie? Exercită ei vreo influenţă asupra oamenilor?


structura creatieiÎn opera autorului german O.E. Bernhardt „Lumina Adevărului” ni se arată foarte detaliat structura ezoterică a întregii Creaţii. Astfel, aceasta este compusă din următoarele planuri:
1) sfera divină – aflată în centru – radiază permanent imense energii;
2) planul spiritual – este lumea spiritelor superioare, iar la nivelul „de jos” şi a celor omeneşti – „grădina Edenului” – din care au tot plecat miliarde şi miliarde de entităţi spirituale;
3) planul din esenţialitate – este lumea materiilor subtile din care se formează învelişurile („veşmintele”) entităţilor spirituale, precum şi sufletele animalelor;
4) planul materiei – constituie, în parte, mediul astral unde îşi duc viaţa majoritatea fiinţelor din lumea invizibilă, iar în rest formează insulele din materie densă în care vieţuiesc fiinţele încarnate în trupuri din materie densă-organică.

Fiecare plan a rezultat ca un fel de precipitat subtil, către final tot mai dens, atunci cînd radiaţia extrem de intensă a sferei divine a străbătut infinitul spaţial – fenomen simbolizat în textul biblic prin cuvintele sacre: „Să fie Lumină!” În cadrul fiecărui plan s-au format diferite subplanuri spaţiale, avînd dimensiuni cosmice variate, fără să existe însă separări nete.

În cadrul fiecărui plan şi al fiecărui subplan există fiinţe specifice substanţelor mediului respectiv, ducîndu-şi existenţa locală pe durata unor perioade cosmice mai mult sau mai puţin îndelungate, în funcţie de modul în care îşi purifică substanţele mai grosiere. Astfel, în planul superior al spiritualului-esenţial conştient, al substanţelor celor mai fine, se află Primordialii, fiinţe superioare denumite în textul ebraic „Vechii”; ele sunt entităţi spirituale eterne apropiate într-o anumită măsură de perfecţiunea Divinităţii şi care nu se încarnează niciodată. Prin acţiunile lor majore, exercită o atracţie continuă asupra entităţilor spirituale umane, îndrumîndu-le către perfecţionare, către evoluţie, ceea ce ar permite reîntoarcerea spre „sursa” de unde au plecat.

În subplanul inferior, denumit spiritualul-esenţial inconştient, se află de fapt „raiul”, întrucît acolo s-au format şi de acolo au plecat în Univers germenii spirituali ai fiinţelor omeneşti; aceştia, fiind entităţi vii, au aspirat la evoluţie, la devenire conştientă. Dar acest proces profund de rafinare, implicând trecerea de la o stare inconştientă a germenilor spirituali la o stare de conştiinţă avansată, nu devine posibil pentru categoria de fiinţe omeneşti „cereşti” decât printr-un şir foarte îndelungat şi variat de experienţe directe.


Lasă un comentariu