Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Cele mai jenante 8 povestiri din Biblie

370

blankBiblia este una dintre cele mai populare şi cele mai vândute cărţi din lume. Acoperind mii de ani de istorie, în ea se găsesc o mulţime de subiecte, ca de exemplu poveşti despre originea omului, natura umană, istoria regatelor, mântuirea personală sau sfârşitul lumii. Viaţa şi moartea, fericirea şi supărarea, binele şi răul. Toate se găsesc aici.

Totuşi, sunt ele aspecte din Biblie care te fac să-ţi fie jenă. Să vedem câteva povestiri din Biblie care îţi creează această jenă.

1) Adam şi Eva introduc sentimentul jenei pentru rasa umană

Facerea (3:7): “Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte.”

La început, vom vedea povestea lui Adam şi Eva, primul bărbat şi prima femeie care au descoperit ce înseamnă jena. În mijlocul Grădinii Paradisului, creată special de Dumnezeu pentru ei, ei puteau să mănânce orice, cu excepţia unui singur fruct. Datorită şarpelui, ei au ales să ignore porunca lui Dumnezeu. Ca rezultat, ei au devenit conştienţi de nuditatea lor. Şi s-au jenat. Şi de aceea şi-au pus frunze de smochin ca să-şi acopere părţile nude.

2) Profetul Valaam ia lecţii de la un măgar

Numerii (22:28-30): 28. Dar Domnul a deschis gura asinei şi aceasta a zis către Valaam: “Ce ţi-am făcut eu, de mă baţi acum pentru a treia oară?”
29. Şi Valaam a zis către asină: “Pentru că ţi-ai râs de mine; de aş fi avut în mână o sabie, te-aş fi ucis aici pe loc”.
30. Răspuns-a asina lui Valaam: “Au nu sunt eu asina ta, pe care ai umblat din tinereţile tale şi până în ziua aceasta? Avut-am oare deprinderea de a mă purta aşa cu tine?” Şi el a zis: “Nu!”

Mulţi oameni găsesc umilitoare poziţia de a primi lecţii de viaţă de la cineva, dar cât de umilitoare poate fi situaţia în care cineva primeşte lecţii de viaţă de la un măgar? Se pare că acest lucru s-a întâmplat pentru un profet numit Valaam.

În Numerii 22, regele Balac al Moabiţilor, îngrijorat de puterea militară a Israeliţilor, decide să ceară ajutorul lui Valaam, care consta în binecuvântarea sau blestemarea oamenilor, în funcţie de instrucţiunile lui Dumnezeu. Având permisiunea divină de a-l vizita pe regele moabit, Valaam s-a încălecat pe un măgar şi a pornit la drum. Totuşi, Dumnezeu s-a mâniat şi a trimis un înger cu o sabie pentru a bloca drumul lui Valaam şi a-l forţa pe măgar să oprească. Valaam însă nu putea să vadă îngerul (ca măgarul), aşa că a continuat să bată măgarul, până când acesta să-i vorbească pe limba omenească. Penibil, dar, aparent, pentru Valaam nu era destul de penibil, căci a continuat să comunice cu măgarul până când a văzut îngerul.

3) “Îţi dau mâna fiicei mele dacă mi-aduci 100 de prepuţuri filistene”

Cartea Întâi a Regilor (18:25): “Iar Saul a zis: “Aşa să-i spuneţi lui David: Regele nu voieşte zestre decât numai o sută de prepuţuri filistene, ca răzbunare împotriva vrăjmaşilor regelui”. Căci Saul avea în gând să piardă pe David prin mâna Filistenilor”.

Înainte ca frumosul şi mândrul David să devină rege al Israelului, el trebuia să se confrunte cu gelosul rege Saul, care-l ura şi care-l dorea mort. Aflând că fiica sa, Micol, era îndrăgostită de David, el avu o idee “strălucită”: aceea de a-l pune pe David într-o situaţie din care să rezulte moartea sa de către duşmanii lui Israel, filistenii.

Astfel, pentru a-i da mâna lui Micol, Saul i-a spus lui David să-i aducă prepuţurile a o sută de filisteni; cu alte cuvinte, dacă David dorea să se însoare cu Micol, trebuia să ucidă o sută de duşmani inamici, şi să aducă cu el dovezile. Misiunea era o misiune de sinucidere, dar David şi oamenii săi nu numai că se întoarse viu şi nevătămat, dar, în loc de 100 prepuţuri, îi adusese 200 de prepuţuri.

4) Noe, beat fiind, s-a dezbrăcat nud în cortul său

Facerea (9:20-22): “20. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ şi a sădit vie.
21. A băut vin şi, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său.
22. Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi, ieşind afară, a spus celor doi fraţi ai săi.”

Tocmai ai supravieţuit unui potop mondial. Viaţa de pe Pământ aproape că a fost anihilată. Tu şi cu membrii familiei voastre sunteţi acum responsabili pentru repopularea suprafeţei Pământului. Aşa că ce faceţi? Plantaţi o vie, faceţi nişte vin, vă îmbătaţi şi apoi vă dezbrăcaţi în nud în cortul dvs. Să spunem că lucrul acesta n-ar fi atât de rău, dar Noe era încă inconştient când fiul său, Ham, a intrat în cort şi l-a văzut pe tatăl său gol. În loc să-l acopere, Ham a făcut glume cu privire la acest lucru, fraţilor lui, Sem şi Iafet. Aceştia, au intrat cu spatele înainte, au luat o haină şi au acoperit goliciunea tatălui lor, fără să o vadă. Vă daţi seama ce sentiment de jenă pe capul lui Noe, atunci când s-a trezit din beţie? Cred că în sinea sa spunea: “Ce-am făcut!?”

5) Ca să fii alesul lui Dumnezeu, trebuie să fii tăiat împrejur

Facerea (17:1-5; 10): “1. Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Domnul şi i-a zis: “Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană;
2. Şi voi încheia legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare”.
3. Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis:
4. “Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare,
5. Şi nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulţime de popoare.
10. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur.”

Atunci când a împlinit 99 de ani, Avram şi cu Dumnezeu au încheiat un legământ. În schimbul faptului ca el să fie tatăl a numeroase naţiuni şi să moştenească pământul Canaanului, Avram trebuia ca: 1) să fie fără prihană; 2) să-şi schimbe numele în Avraam şi 3) să se taie împrejur, adică să-şi scoată pielea din jurul penisului. Poftim!? Cred că trebuie să fi fost un moment tare jenant pentru Avram când a aflat ceea ce i s-a cerut.

6) Dumnezeu i-a ordonat lui Osea să-şi ia o nevastă desfrânată

(Osea, 1:2): “Începutul cuvântului Domnului către Osea. Şi a grăit Domnul către Osea: “Ia-ţi de nevastă o femeie desfrânată şi să ai copii de desfrânată! Căci iată a desfrânat pământul lui Israel, abătându-se de la Domnul”.

Viaţa profetului din Vechiul Tesatament nu e neapărat una plăcută. De exemplu, în cazul lui Osea, profetul Israelului din timpul regelui Ieoboam, Dumnezeu i-a poruncit un lucru jenant, şi anume să se căsătorească cu o prostituată. Chiar dacă-l va înşela!

7) Cum a fost înşelat Iacob luându-şi o soţie mai bătrână

Facerea (29:16-25): 16. Laban însă avea două fete: pe cea mai mare o chema Lia şi pe cea mai mică o chema Rahila.
17. Lia era bolnavă de ochi, iar Rahila era chipeşă la statură şi tare frumoasă la fată.
18. Lui Iacov însă îi era dragă Rahila şi a zis: “Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahila, fata ta cea mai mică”.
19. Zisu-i-a Laban: “Mai bine s-o dau după tine decât s-o dau după alt bărbat. Rămâi la mine!”
20. Şi a slujit Iacov pentru Rahila şapte ani şi i s-a părut numai câteva zile, pentru că o iubea.
21. Apoi a zis Iacov către Laban: “Dă-mi femeia, că mi s-au împlinit zilele să intru la ea”.
22. Atunci a chemat Laban pe toţi oamenii locului aceluia şi a făcut ospăţ.
23. Iar seara a luat Laban pe fiica sa Lia şi a băgat-o înăuntru şi a intrat Iacov la ea.
24. Şi Laban a dat pe roaba sa Zilpa, roabă fiicei sale Lia.
25. Dar când s-a făcut ziuă, iată era Lia. Şi a zis Iacov către Laban: “Pentru ce mi-ai făcut aceasta? Nu Îi-am slujit eu oare pentru Rahila? Pentru ce m-ai înşelat?”

Ce mai bună cale de a-ţi înşela viitorul ginere e aceea de a-i promite mâna unei fiice, dar apoi să-l păcăleşti, oferindu-i mâna fiicei sale mai bătrâne? Exact aşa s-a întâmplat şi cu Laban, care l-a păcălit pe ginerele său, Iacob.

Laban avea două fiice: Lia şi Rahila. Lia era urâtă şi bătrână, dar Rahila era frumoasă şi mai tânără. Lui Iacob i-a plăcut de Rahila, aşa că, pentru a ajunge să se căsătorească cu ea, trebuia să servească şapte ani la casa lui Laban, aşa cum a ajuns la înţelegere cu acesta. După ce au trecut cei şapte ani, Laban, care dorea să-şi mărite mai întâi fiica mai bătrână, a îmbrăcat-o pe aceasta în rochia de mireasă a lui Rahila; voalul din faţa sa, şi întunericul din camera măritişului, l-au făcut pe Iacob să nu-şi dea seama de înşelătorie decât a doua zi dimineaţă. Ce penibil trebuie să se fi simţit a doua zi când şi-a dat seama că se culcase cu urâta Lia, în loc de frumoasa Rahila!

8 ) Lot face s*x cu propriile fiice! Jenant!

(Facerea 19:31-33): “31. Atunci a zis fata cea mai mare către cea mai mică: “Tatăl nostru e bătrân şi nu-i nimeni în ţinutul acesta, care să intre la noi, cum e obiceiul pământului.
32. Haidem dar să îmbătăm pe tatăl nostru cu vin şi să ne culcăm cu el şi să ne ridicăm urmaşi dintr-însul!”
33. Şi au îmbătat pe tatăl lor cu vin în noaptea aceea; şi în noaptea aceea, intrând fata cea mai în vârstă, a dormit cu tatăl ei şi acesta n-a simţit când s-a culcat şi când s-a sculat ea.”

Povestea lui Lot şi a celor două fiice ale sale ne oferă încă un exemplu la ce poate duce beţia. Îmbătarea cu vin trebuie să fie evitată, în special dacă te afli singur în munţi cu fiicele tale, căci nu se ştie niciodată cum incestul poate apărea.

După ce au fugit de năpasta abătuta asupra cetăţilor Sodoma şi Gomora, Lot şi fetele sale s-au stabilit în munţi. Cele două fiice, presupunând că lumea a fost distrusă de foc şi pucioasă, au ajuns la concluzia că, pentru a-şi păstra linia familială, ele trebuie să să-şi îmbete tatăl şi…să se culce cu el!

Orgoni Crystal