Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Sf. Martin Milostivul şi demascarea unui extraterestru ca fiind diavol

115

sf martinViaţa Sfântului Martin Milostivul (mort în anul 397, episcop de Tours) conţine un exemplu interesant de acţiune demonică care prin puterea ei de a manipula obiecte “fizice” se potriveşte perfect cu momente similare din cadrul “Întâlnirilor de gradul III ale extratereştrilor”.

Un anume tânăr Anatolie se face monah lângă Mânăstirea Sfântul Martin, dar din falsă smerenie devine victima înşelăciunii diavoleşti. I se pare că stă de vorbă cu “îngerii”, iar ca să-l încredinţeze de “sfinţenia” sa, aceşti “îngeri” au promis să-i dăruiască ”o mantie strălucitoare din cer” ca semn al “puterii dumnezeieşti” ce se sălăşluia deja în el.

Într-una din nopţi, pe la miezul nopţii, se făcu zgomot mare de paşi ce parcă jucau, şi de murmure ca de multe voci în schit, iar chilia lui Anatolie se umplu de lumină. Apoi se aşternu liniştea, iar cel înşelat ieşi din chilia sa, purtând “straiul cel dumnezeiesc”. Cineva a adus o lumânare şi toţi fraţii au cercetat cu atenţie haina. Era peste măsură de moale şi de lucioasă, iar culoarea era roşie ca para. Nimeni nu putea spune din ce anume era făcută, însă la vedere şi la pipăit părea o haină şi nimic mai mult.

În zori, duhovnicul tânărului Anatolie vrea să-şi ia ucenicul pentru a-l duce la Sfântul Martin, ca să se descopere dacă întâmplarea nu era cumva o înşelăciune diavolească. De frică, ucenicul refuză, şi când fraţii îl traseră cu de-a sila, haina cu pricina se făcu nevăzută din mâinile lor.

Autorul acestei mărturisiri (care fie a asistat personal la întâmplare, fie a aflat-o de la participanţii direcţi la ea) spune astfel: “diavolul nu a putut să-şi ţină până la capăt înşelăciunea, sau să şi-o ascundă, când a auzit că va ajunge înaintea feţei Sfântului Martin. Era în puterea Sfântului Martin să recunoască pe diavol în orice chip s-ar fi arătat, fie cu firea sa proprie, fie preschimbat în vreo altă formă a răutăţii cu care să-i înşele pe oameni” – inclusiv în forma idolilor şi chiar în chipul lui Hristos Însuşi, îmbrăcat ca Împărat, lumina din jurul trupului său fiind însă roşie.”

Orgoni Crystal