Scheletul de 10 metri înălţime şi lespedea de aur de 1.700 de tone de la Roşia Montană… Cât de adevărată poate fi o asemenea poveste?

  •  
  •  
  •  
  •  

TUNEL AURÎn „Formula As” apare o poveste aproape fantastică cu privire la scheletul unui uriaş de aproape 10 metri şi a unui lespezi de aur misterioase găsite într-o galerie de la Roşia Montană. Citez din articol (regruparea şi sinteza fragmentelor îmi aparţin):

* În 1976, scheletul unui uriaş înalt de 10 metri a fost descoperit la Roşia Mon­­tană. În anul 1976, acolo au fost făcute nişte descoperiri uimitoare arheologice şi antropologice, dar cum aces­tea erau prea şocante pentru vremea res­pec­tivă, ga­leria a fost închisă şi sigilată, la ordinul Securităţii. Din galerie a fost scos un schelet de uriaş, înalt de 10 metri, ce era aşezat cul­cat, cu picioarele strânse pe o parte. Scheletul a fost trimis la Moscova pentru a fi analizat şi nu s-a mai aflat nimic despre el.

* În februarie 2012, o echipă de geologi lucrau în zonă, urmând filo­nul de aur, într-o galerie săpată în urmă cu 5.500 de ani, de către agatârşi. Să­păturile i-au dus la baza galeriei, unde au găsit o lespede aurie. Cum aceasta nu părea a fi rocă naturală, a fost pre­le­vată o mostră, pentru a fi analizată în laborator. Rezultatul a fost uimitor, demonstrând că era o rocă compozită, ce conţinea 30% wolfram, 15% praf de granit şi 55% pulbere de aur de 50 de karate, realizată după o teh­nologie necu­nos­cută până în prezent. Galeria unde a fost făcută descoperirea este nu­mită „Galeria 13” sau „Galeria Hiperboreană”.

* Pe lespedea de aur stătea scheletul din 1976. Aceasta era lungă de 12 metri, lată de şase metri şi înal­tă de trei metri, cu o greutate de aproximativ 1.700 de tone. Au­rul aflat în compoziţia acesteia repre­zenta aproximativ 900 de tone. Du­pă ce a fost scoasă la suprafaţă, lespedea a fost separată în 80 de ca­lupuri ega­le şi trimisă către o des­­tinaţie necunoscută.

* Un arheolog aflat la faţa locu­lui în timpul săpă­turilor menite să scoată la suprafaţă lespedea aurie a făcut un set de poze cu aceasta. Da­tele au fost trimise unui paleo­ling­vist care le-a analizat şi a atras atenţia asupra valorii enorme pe care relicva o pre­zin­tă din punct de ve­dere istoric şi cul­­tu­ral. În­treaga su­pra­faţă a les­pezii era aco­pe­rită cu o scriere în basorelief, de cu­loa­rea verde smarald.

* Scri­erea era necu­nos­cută, dar paleo­ling­vistul susţinea că ar putea fi pe­lasga. În­tregul text de pe les­pede era dis­pus în trei şiruri paralele, por­nind din stânga sus şi apoi şerpuind pe dia­gonală, pentru a se încolăci, în spirală, în jurul unui cap de lup, ter­minându-se în col­ţul din dreapta jos.

* Acelaşi arheolog a observat, la ridicarea lespezii, intrarea într-un puţ cu un diametru de patru metri. În interior, se desfăşura o scară elicoidală, cu trepte să­pate în pereţii puţului, ca şi cum ar fi fost tăiate cu la­serul. O lumină violacee, lăptoasă, emana din inte­riorul puţului, aşa că specialistul a coborât în puţ, pentru a vedea ce este acolo. De frică, nimeni nu l-a urmat. Toţi aşteptau întoarcerea omului din puţ, dar el nu a mai ieşit, iar pe durata nopţii, armata a blocat intrarea în puţ cu scânduri şi au sigilat-o cu ciment. La fel a fost închisă şi Galeria 13, unde fuseseră fă­cute descoperirile scheletelor de uriaşi, iar toţi cei care fuseseră prezenţi au fost puşi să semneze con­tracte de confidenţialitate, promiţând să păstreze se­cre­tul.

P.S. Acum şi părerea mea despre toate aceste informaţii. Sincer, povestea mi se pare a fi cam romanţată. Iată câteva îndoieli personale:

1) Dacă lespedea de aur a fost descoperită prima dată în 1976, de ce comuniştii au închis galeria respectivă? De ce-au lăsat o asemenea descoperire închisă pentru atâta timp?

2) O lespede de aur de 1.700 de tone!? Mi se pare de necrezut!

3) Vreau să văd şi eu acele poze cu lespedea, pentru a crede această poveste…


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu