Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Prima maşină construită pentru călătoria în timp

115

blankRonald Mallet este un cercetător care pretinde că ar putea construi prima maşină a timpului. El spune că o rotire foarte rapidă a unei particule neutre în centrul unui mecanism cu raze laser, va “trage” după sine spaţiul şi timpul.

Iată cum funcţionează mai exact maşinăria: lumina este prinsă în interiorul unui cristal fotonic, ceea ce o va face să circule. Energia luminii care circulă va determina ca spaţiul din interiorul cercului să se îndoaie, rezultând o forţă gravitaţională. Acest concept poate fi vizualizat asemenea unei linguri care se mişcă într-o oală. Lingura, în acest caz, este lumina, care se roteşte în interiorul oalei. Lichidul din oală semnifică spaţiul, care este “agitat” de către lingură. Cum spaţiul se îndoaie, acesta va “înfăşura” trecerea normală şi liniară a timpului, astfel încât trecutul, prezentul şi viitorul vor exista împreună într-o buclă continuă. Cu această înfăşurare a spaţiului şi a timpului, Mallett crede că este posibilă călătoria în timp.

Maşina încă n-a fost construită, dar toate bazele teoretice au fost puse. Primul experiment va fi acela în care lumina va fi captată într-un cristal şi se va observa reacţia neutronului în interiorul cercului. Mallett va introduce neutronii polarizaţi (neutronii care au toate spinurile orientate într-o singură direcţie) în interiorul lumii care se învârte. Dacă se va observa o schimbare în spinii neutronilor, aceasta ar însemna, într-adevăr, că spaţiul s-a curbat în interiorul cristalului. Dacă se va dovedi acest lucru, mai departe se va cerceta dacă şi timpul se va curba în interiorul cercului de lumină. Cum se va dovedi că există călătoria în timp? Vor fi preparate două mostre identice de substanţă radioactivă; una va fi introdusă în maşina timpului, şi va circula în acelaşi sens ca şi lumina, iar cealaltă va fi introdusă în direcţia opusă. Dacă la finalul experimentului, o mostră va fi înaintea celeilalte, atunci teoria şi maşinăria călătoriei în timp va fi confirmată.

Orgoni Crystal