Muntele Hermon din Siria, poarta „îngerilor căzuţi” din Ceruri! Legătura secretă dintre francmasonerie, „Protocoalele Înţelepţilor Sionului” şi Muntele Hermon…


Despre Muntele „malefic” Hermon am adus vorba pentru prima dată în cadrul acestui articol: Elitele lumii amplifică energiile negative şi entităţile diabolice cu ajutorul triangulaţiilor malefice! Una din ele este: staţia Holt (Australia) – Muntele “îngerilor căzuţi” Hermon (Siria) şi “capitala Satanei”, Astana! Aflat în „teritoriul biblic” situat între Siria şi Liban, muntele Hermon este un loc de o semnificaţie spirituală extremă. Nu este doar locul unde au ajuns din cer „îngerii căzuţi” din Biblie, dar este şi teritoriul unde Iisus Hristos a făcut proclamaţia că el este Mesia, chiar pe teritoriul Satanei!

13. Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?
14. Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci.
15. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?
16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
19. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.
20. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. (Matei 16:13-20).

„Cezareea lui Filip”, conform site-ului Bible Places.com, este „situată la 40 de kilometri nord de Marea Galileii, fiind situată la baza muntelui Hermon, aici găsindu-se unul dintre cele mai mari izvoare care alimentează râul Iordan.” Izvorul răsare dintr-o peşteră mare, care a devenit centrul unui mare centru păgân de idolatrizare. Începând cu cel de-al treilea secol î.Hr., erau făcute jertfe către zeul păgân Pan. Acesta, jumătate-om, jumătate-ţap, era adesea reprezentat ca un zeu ce cânta la flaut.

Enciclopedia Britannica spune că Hermon înseamnă “Locul interzis.” Un translator din secolul al IV-lea al Bibliei, Jerome, interpretează „Hermon” ca fiind o „anatemă”. Muntele Hermon era poarta de intrare a unui grup de îngeri malefici care a corupt rasa umană în zilele lui Noe.

1. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice,
2. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!”
4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.
5. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele,
6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. (Geneza 6:1-6).

Într-o veche tradiţie evreiască, aceşti „îngeri malefici” (sau Nephilim) erau Uzza şi Azazel, care s-au revoltat în Ceruri, aşa că Dumnezeu i-a pedepsit şi i-a alungat pe Pământ. Ei au început să umble după femeile oamenilor, iar copiii născuţi (Anakim) au fost celebrii „giganţi”. Îngerii malefici / Nephilim îşi spuneau „fiii lui Dumnezeu”.

Nephilimii, sub formă de păsări sau „îngeri” cu aripi?

Dar cum au ajuns în această lume aceşti Niphilim, conform Bibliei? Sub forma unor „păsări”, aşa cum putem citi de pe Geneza 1:20: „Apoi a zis Dumnezeu: „Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!” Şi a fost aşa”. Poate de aici provine povestea că îngerii ar avea aripi. Dar, se pare că aceste păsări ar avea şi o conexiune reptiliană; celebra pasăre Phoenix era reprezentată în Occident ca un vultur, dar în Orient ea apărea ca un dragon înaripat. Din străvechile cunoştinţe tradiţionale, Satana era reprezentat cu un balaur cu aripi de liliac.

Din cartea apocrifă a lui Enoh (care trebuia inclusă în Biblie, dar n-a mai fost) putem citi următoarele:

„Și îngerii, fiii cerului, văzând pe fiicele oamenilor, şi-au spus între ei: „Iată, vom alege pentru noi ca neveste pe fiicele oamenilor, pentru a ne naşte moştenitori. Și-au coborât pe Ardîs, care este un vârf de pe Muntele Hermon; și l-au numit aşa, muntele Hermon, pentru că ei au jurat acolo și s-au legat reciproc de un blestem” (Enoh 6:1-6).

Nephilimii n-au dispărut după Potop, ci s-au stabilit în jurul muntelui Hermon!

Din toate locurile de pe această planetă unde îngerii ar fi putut coborî, ei au ales granița de nord a Țării Făgăduinței. Probabil că ei ştiau ceva despre planurile de viitor ale lui Dumnezeu de a da teritoriul urmașilor lui Avraam, aşa că acești îngeri au complotat pentru a introduce „sămânța șarpelui” în rasa umană. Dumnezeu a dat atunci Potopul, pentru a distruge rasa genetică infectată cu sămânţa Nephilimilor, salvând de la moarte doar familia lui Noe, singura necontaminată genetic. Dar, se pare că unii urmaşi ai Nephilimilor n-au dispărut nici după Potop. Ei s-au restabilit în jurul muntelui Hermon, avându-i drept conducător pe Og, regele Vasanului, dar au fost cuceriţi de Moise:

„3. Domnul Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre şi pe Og, regele Vasanului, cu tot poporul lui, şi noi l-am bătut, încât nimeni de la ei n-a rămas viu.
4. În vremea aceea am luat toate cetăţile lui, că n-a fost cetate pe care să n-o luăm de la ei. Am luat şaizeci de cetăţi, toată latura Argob, ţara lui Og al Vasanului.
5. Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi cu încuietori, afară de cetăţile neîntărite care erau foarte multe.
6. Şi le-am nimicit, cum făcusem şi cu Sihon, regele Heşbonului, pierzând fiecare cetate cu bărbaţi, femei şi copii.
7. Iar toate vitele şi cele jefuite prin cetăţi ni le-am luat ca pradă.
8. Am luat în vremea aceea din mâinile celor doi regi amorei pământul acesta care este dincoace de Iordan, de la râul Arnon până la muntele Hermon.
9. (Sidonienii numesc Hermonul, Sirion, iar Amoreii îl numesc Senir)”. (Deuteronom 3:4-9)

Că acest Og, rege al giganţilor, era el însuşi un gigant se poate observa din următorul fragment: „Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier, şi astăzi este în Rabat-Amon: lung de nouă coţi şi lat de patru coţi, coţi bărbăteşti” (Deuteronom 3:11). 9 coţi înseamnă 5,5 metri!

Arheologul Fredrick Owen scria la un moment dat într-o lucrare de-a sa că “Muntele Hermon, şeful munţilor din Palestina, are trei vârfuri; de secole întregi, înaintea lui Avraam, muntele a fost venerat în conexiune cu Baal”. Baal este un zeu sirian, care a fost interzis în a fi adorat de către israeliţi. Caaniţii îl adorau pe Baal; când făceau acest lucru, o făceau cu faţa către Muntele Hermon, aşa cum fac musulmanii când se roagă cu faţa spre Mecca. Pe muntele Hermon se află ruinele templului ridicat pentru Baal.

Misterul celor 33 de grade francmasonice şi o posibilă conexiune cu Muntele Hermon

În anul 1666, regele francez Ludovic al XIV-lea a autorizat construirea unui observator la Paris pentru a măsura longitudinea. Acesta a fost începutul Meridianului Paris Zero. Vă vine să credeţi sau nu, conform “Meridianului Paris Zero”, muntele Hermonse află localizat la 33 de grade est de Meridianul Paris Zero Meridian (longitudine) şi la 33 de grade nord de Ecuator (latitudine)! Dar, precum se ştie, gradul 33 este foarte important în cea mai mare organizaţie ocultă a omenirii, francmasoneria. Să aibă legătură francmasoneria cu poziţia geografică a Muntelui Hermon, muntele „îngerilor căzuţi”? De ce nu? De multe ori, francmasonii au fost acuzaţi că ar promova religia lui Lucifer. Despre acest lucru, am scris acest articol în 2011, intitulat „Francmasoneria, organizaţia care se închină zeului Lucifer„. Citez din acel articol:

Epperson, un alt autor ce a studiat francmasoneria, scria că „taina Ordinului Masonic este că Lucifer e zeul lor secret.”

„Protocoalele înţelepţilor Sionului”, o lucrare scrisă de o organizaţie ocultă ce are legătură cu „Nephilimii” de pe Muntele Hermon

La începutul secolului XX, în Rusia a apărut o carte intitulată „Protocoalele înţelepţilor Sionului”. Această carte expunea un complot evreiesc pentru conducerea lumii. Totuşi, conexiunea sa cu francmasoneria era mai mult decât evidentă, căci la finalul cărţii erau scrise următoarele: „Semnată de reprezentanţii Sionului de 33 de grade”. Dar în Biblie, Muntele Hermon mai este numit şi Sion: „47. Şi au moştenit pământul lui şi pământul lui Og, regele Vasanului, ţara celor doi regi amorei de peste Iordan, spre răsăritul soarelui, 48. Care se întinde pe malul râului Arnon de la Aroer până la muntele Si(h)on sau Hermon.” (Deuteronom 4:47-48). Ţinând cont de faptul că cele „33 de grade” ar putea face referinţă la o localizare geografică, şi că Sion este un alt nume al lui Hermon, de aici rezultă clar că „Protocoalele înţelepţilor Sionului” au fost scrise de o organizaţie ocultă ce are legătură cu Muntele Hermon, muntele „îngerilor căzuţi”. Ca să vedeţi că nimic nu este întâmplător în lumea aceasta…

ATENTIE! Intrucat nu toate sursele sunt de incredere si, uneori, este foarte greu pentru a fi verificate, unele articole de pe site-ul lovendal.ro trebuie sa fie luate cu precautie. Site-ul acesta nu pretinde ca toate articolele sunt 100% reale, scopul fiind acela de a prezenta mai multe puncte de vedere si opinii asupra unui anumit subiect (chiar daca acestea par a fi contradictorii). Asadar, erorile si ambiguitatile nu pot fi excluse complet. Prin urmare, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratetea, caracterul complet sau calitatea informatiilor furnizate. Utilizatorii folosesc continutul acestui site pe propriul risc.

Un comentariu la „Muntele Hermon din Siria, poarta „îngerilor căzuţi” din Ceruri! Legătura secretă dintre francmasonerie, „Protocoalele Înţelepţilor Sionului” şi Muntele Hermon…”

Lasă un comentariu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Va multumim!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock