Internetul e malefic (partea 2)? Şi totuşi numărul Fiarei, 666, nu are treabă cu Internetul!

2.915 vizualizari

666Vorbeam ieri în articolul acesta (https://www.lovendal.ro/wp52/internetul-e-malefic-caci-www-inseamna-numarul-fiarei-din-biblie-666/) despre faptul că în limba ebraică „www” este reprezentat de „666”, numărul Fiarei din Biblie. Şi de aici, puneam întrebarea (legitimă): are Internetul vreun aspect malefic? În acest articol vom demonstra că, deşi www=666, totuşi, nu există legătură dintre numărul Fiarei din Biblie şi Internet.

În primul rând, să mai citim încă o dată din Apocalipsa lui Ioan (13:18): “Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”.

Se observă că numărul nu este 6-6-6 (adică 6 repetat de 3 ori), ci şase sute şaizeci şi şase (666=600+60+6). Apoi, foarte ciudat, în Apocalipsă ni se cere „să socotim” numărul Fiarei. Cum am putea face acest lucru? În Apocalipsa lui Ioan (14:11): „Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei, se observă că se face referinţă la semnul numelui său. Pe când, în Apocalipsa lui Ioan (15:2): „Şi am văzut ca o mare de cristal, amestecată cu foc, şi pe biruitorii fiarei şi ai chipului ei şi ai numărului numelui ei, se vorbeşte de numărul numelui lui. Aşadar, şi „semnul” şi „numărul” se referă la „numele” său. Deci, vom socoti numărul numelui său.

În limba greacă, ca şi în limba ebraică, nu există caractere speciale pentru numere ca 1,2 sau 666, literele fiind şi numere. De exemplu, e cunoscut faptul că numele de Iisus în greacă echivalează cu 888. A socoti numărul Bestiei înseamnă a însuma litere sau valorile numerice ale numelui său. Aşa că, dacă vom aplica Apocalipsa lui Ioan (13:18), cuvântul evreiesc „www” va fi echivalentul lui „6+6+6 = 18”, şi nu 666.

Alte argumente că www nu înseamnă 666, numărul Fiarei, sunt relevate tot din Apocalipsa lui Ioan:

– Numărul 666 este numărul unui om, unui Anticrist sau a unei Fiare, pe când www nu este nici om, nici Anticrist;

– Semnul Fiarei apare pe mâna dreaptă sau pe fruntea unei persoane; cum ar putea el să apară pe „fruntea” Internetului? Ar fi ridicol…