Gânditorul de la Hamangia, unul dintre cele mai spectaculoase 10 artefacte ale lumii! El ar trebui să fie simbolul omenirii atunci când ne vom întâlni cu extratereştrii!


ganditorul de la Hamangia 2La Gumelniţa (România) au fost găsite mai multe figurine de lut vechi de peste 6 000 de ani. Printre ele, unele reprezintă mese rotunde, scaune cu spătar înalt şi chiar adevărate fotolii cu braţe. Ar fi greu să se demonstreze că vânătorii din neolitic ţineau atât de mult la confort, deoarece, după cum se ştie, scaunele au apărut abia mai târziu, în Egiptul antic, şi nu erau foarte răspândite în antichitate, fiind un atribut caracteristic regalităţii şi clerului, o dovadă de bogăţie şi putere.

Dar iată că tot în România, neoliticul a produs una dintre cele mai remarcabile piese în domeniul micii sculpturi : cunoscutul „Gânditor” de la Cernavodă, aparţinând culturii Hamangia şi având o vechime de 5 500 de ani. Realizată din lut, statueta reprezintă un bărbat aşezat pe un taburet, ţinându-şi capul în mâini, într-o atitudine meditativă, şi scrutând parcă Spaţiul şi Timpul.

Lăsând la o parte calităţile strict artistice ale figurinei (proporţiile exacte ale corpului nestilizat, dar redus la esenţial, şi acel remarcabil simţ artistic prin care anonimul sculptor a izbutit să redea procesul de gândire recurgând la o simplă şi firească poziţie statică), este impresionant şi inexplicabil motivul care l-a determinat, pe creator să apeleze la o asemenea reprezentare într-o perioadă în care arta nu explora încă stările sufleteşti. Surprinde de asemenea maniera de reprezentare, care conduce parcă la creaţiile lui Brâncuşi sau Henry Moore…

Statuia are o înălţime de 113 cm, număr ce nu a fost ales întâmplător, iar circumferinţa cercului este de 355 cm. Aceste valori sunt unice în perimetrul matematicii, fiind singurele numere întregi al căror raport este chiar „Pi”, cu o imprecizie de numai 3 zecimi de milionimi. Aceste numere au fost păstrate cu străşnicie de iniţiaţii vechilor popoare, ele fiind atestate mai târziu şi de învăţaţi geto-daci, codificate şi în structura sanctuarelor de la Sarmizegetusa Regia. Vechii egipteni le cunoşteau şi ei iar la chinezi apar ceva mai târziu.

În anul 2000, statueta de la Hamangia a fost desemnată, de către o comisie internaţională, ca fiind una din cele 10 artefacte ale culturii pământene care ar trebui să ne reprezinte planeta. „Gânditorul” ar trebui să fie unul dintre simbolurile care să fie trimise în spaţiu pentru o eventuală întâlnire cu o civilizaţie extraterestră.


Lasă un comentariu