Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Din nou despre “Ne­cronomicon”, cartea ocultă ce povesteşte despre entităţile diabolice (“Cei Vechi”) ce au populat Pământul înainte de apariţia omului

1693

blankÎn secolul al VII-lea d.Hr., un scriitor arab, pe nume Abdul Al-Hazred, a scris poate cea mai malefică şi mai ocultă carte de pe Pământ – „Necronomiconul” (în traducere „Cartea Numelor Moarte”), în care povesteşte despre „entităţile” care au populat Pământul înainte de apariţia omului, numite de el „Cei Vechi”.

Se spune că această carte legendară le-ar da posibilitatea celor care o citesc să invoce şi să domine forţele acelor entităţi. Puterea blestemelor ancestrale care rezidă în textele de aici ar putea arunca în negură omenirea întreagă. De aceea nu este de mirare că unii dintre cei care au tradus-o au sfârşit pe rugul Inchiziţiei, alţii – la ospiciu. Entităţile descrise de Al-Hazred există şi în prezent, după cum afirmă el în lucrare, dar pe un alt plan alt realităţii noastre. Cei Vechi nu aşteaptă decât un semn, o invocaţie, pentru a se reîntoarce în realitatea omenească, punând din nou stăpânire pe Terra. Oricum, citiţi mai multe în acest articol din 2009: Necronomicon, Cartea Numerelor Moarte: un secret păstrat cu sfinţenie.

În secolul 20, primul care a pus în circulaţie “Ne­cronomiconul”, pe care l-a inclus într-o lu­crare fantastică, a fost scriitorul american H.P. Lovecraft. Doi alţi ame­ricani, Daniel Harms şi John Wisdom Gonce, au dise­cat din abundenţă documentele ezoterice în cartea lor “The Ne­cronomicon Files”, prezentând şi analizând di­fe­ri­tele versiuni disponibile în întreaga lume.

După opinia lor, “Necronomiconul” este un veritabil text ocult, şi nu o mistificare sau o simplă curiozitate literară. Ba şi mai mult, autorii declară că au simţit unele efecte stranii în urma citirii unor reţete magice: “Era ca şi cum o anumită parte din sufletul meu şi din corpul meu murise. Mă te­meam că anumite părţi ne­gative ale fiinţei mele, care începeau să se acomodeze cu vibraţiile simţite în urma lecturii, vor deveni aşa de puternice, încât vor pune stă­pânire pe mine”. Un alt efect apărut în urma lecturii a luat forma unui coş­mar repetat, în timpul căruia ceva enorm şi puternic se lovea de uşile casei.

Dacă unii pun la îndoială faptul că textul, pe care îl con­sideră drept o simplă închipuire, ar putea avea in­fluenţă asupra sufletelor sensibile, ocultiştii afirmă că for­mulele din “Necronomicon” funcţionează, chiar dacă dife­ritele traduceri sub care circulă în lume s-au abătut (ca şi în cazul “Bibliei”) de la original.

Orgoni Crystal