Ce-a făcut împăratul Napoleon când a ajuns cu armata sa la zidurile Madridului, capitala Spaniei


Era anul 1804… Napoleon e proclamat împărat al Franţei şi se pregăteşte să-şi întindă stăpânirea asupra Europei. A doua zi după faimoasa victorie de la Yena (1808), el îşi îndreaptă privirile către Spania. Într-un marş forţat, început la Bilbao şi continuat spre Burgos, împăratul nu se opreşte decât în faţa Madridului, capitala Spaniei. Era în 2 decembrie 1808. lată cum istoriseşte acest eveniment un martor ocular:

Oraşul se afla într-o fierbere de nedescris. De opt zile, pe străzile lui se ridicau numai baricade. Clopotele bisericilor sunau alarma, toate împreună. Peste 40.000 de ţărani veniseră să se alăture celor 8.000 de oameni ai garnizoanei. Dar, două partide discutau între timp asupre soartei oraşului. Unul, era pentru rezistenţa până la capăt, celalalt însă susţinea predarea imediată şi fără condiţii. Primii erau militarii, voluntarii veniţi de afară şi pătura nevoiaşă a populaţiei Madridului. Al doilea partid cuprindea comercianţii, principalii meşteşugari ai oraşului şi toate persoanele înstărite sau cu dare de mână, care credeau faptul că o capitală, oricare ar fi ea, nu poate şi nu trebue să înfrunte riscurile asediului din partea unui inamic atât de puternic.

La miezul nopţii, Napoleon trimitea guvernatorului Madridului scrisoarea următoare: „Împrejurările războiului aducând oastea franceză la porţile oraşului vostru şi toate măsurile fiind luate pentru a pune stăpânire pe el, cu forţa, socot nimerit şi conform uzului internaţional, să vă sfătuiesc domnule general, de a nu expune oraşul dvs. atât de important prin frumuseţea şi bogăţiile lui, ororilor unui asalt şi a nu face din paşnicii locuitori tot atâtea victime ale unui război care va fi necruţător. Ţinând cu orice preţ să vă luminez asupra adevăratei dvs. situaţii, vă trimit prezenta somaţie printr-unul din ofiţerii dvs. făcut prizonier, care e pe deplin iniţiat în toate mijloacele cu ajutorul cărora vom sili oraşul să capituleze.”

Începu atunci o discuţie, prelungită vreme de 24 ore, între marchizul de Casselar, care voia să abandoneze oraşul şi voluntari, hotărîţi să-l apere până la ultimul om. Dar în ziua de 4 decembrie 1808, la orele 6 dimineaţa, autorităţile Madridului se înfăţişară la cartierul lui Napoleon spre a-i preda cheile oraşului şi totodată cerându-i ca trupele sale să intre imediat acolo pentru restabilirea ordinei. La 10, primele detaşamente franceze defilau pe străzile capitalei.

Se ştie că Napoleon şi-a completat expediţia din Spania, instalând acolo ca suveran pe fratele său, Joseph Bonaparte.


Lasă un comentariu