Biblia Lamsa: o Biblie ocultă, tradusă direct din aramaică

976

Biblia Lamsa este traducerea Bibliei din limba aramaică (limba pe care o vorbea Iisus şi discipolii săi în vremurile sale) şi nu din limba greacă veche (aşa cum sunt Bibliile actuale). Biblia Lamsa este creaţia ocultistului George Lamsa, care pretinde că traducerea sa ar fi mult mai aproape de adevăr decât restul Bibliilor.

Să vedem câteva comparaţii între o Biblie obişnuită şi Biblia Lamsa, pentru a vă face o mică idee:

1) Prima oară e vorba de fragmentul în care Iisus stă răstignit pe cruce, iar trupul său stă să moară.

Biblia clasică: “Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46)

Biblia Lamsa: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru asta am fost cruţat”. Adică, ceva de genul “acesta a fost destinul meu”, ca şi cum Iisus s-ar fi consolat.

2) Al doilea fragment este din scrisoarea Sf. Apostol Pavel către Efeseni:

Biblia clasică: “Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.” (Efeseni 6:12)

Biblia Lamsa: “Căci lupta voastră este nu numai cu trupul şi sângele, ci şi cu îngerii şi puterile lor, cu stăpânitorii întunericului acestui veac şi cu duhurile răutăţii care sunt în văzduh”.

Precum se observă, în Biblia Lamsa lupta este şi cu trupul şi sângele, dar şi cu îngerii, ceea ce schimbă complet viziunea asupra textului biblic.

3) Cel de-al treilea fragment se referă la vorbele lui Iisus privind bogatul şi Împărăţia Cerurilor:

Biblia clasică: “Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.”

Biblia Lamsa: “Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă frânghia prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.”

Diferenţa dintre cele două texte apare la cuvântul “cămilă”, comparat cu “frânghie”. În limba aramaică, atât “cămila” cât şi “frânghia” sunt desemnate prin acelaşi cuvânt. În versiunea Lamsa, textul are mai mult sens: frânghia să treacă prin urechile acului, şi nu cămila.

4) Al patrulea fragment provine tot din Evaghelia lui Matei:

Biblia clasică: “De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?” (Matei 7:3)

Biblia Lamsa: “De ce vezi aşchia din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?”

“Aşchie” în loc de “pai” are mai mult sens!

5) Fragmentul nr.5 se referă tot la vorbele lui Iisus:

Biblia clasică: “Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu poate să fie ucenicul Meu.” (Luca 14:26)

Biblia Lamsa: “Dacă vine cineva la Mine şi nu îi lasă pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu poate să fie ucenicul Meu.”

În Biblia clasică apare cuvântul “ură” (ciudat pentru Iisus Hristos care propăvăduieşte iubirea), pe când în Biblia Lamsa apare verbul “a lăsa”, adică “a părăsi”, ceea ce e cu totul altceva.