Este Iisus Hristos arhanghelul Mihail din Biblie? Nu! Un alt neadevăr al Martorilor lui Iehova

10.876 vizualizari

arhanghelul MihailÎn alcătuirea acestui articol am pornit de la comentariul unui cititor foarte respectabil al site-ului „Secretele lui Lovendal” şi pe care-l preţuiesc mult. Dar care, din păcate, cred că se înşeală şi propăvăduieşte, fără să vrea, o dogmă periculoasă a sectei Martorii lui Iehova, aceea precum Iisus Hristos ar fi acelaşi cu arhanghelul Mihail din Biblie. O să vedeţi că această teză este total neadevărată, ca urmare a interpretării tendenţioase al unor fragmente din Biblie.

E vorba de acest comentariu:

Arhanghel înseamnă “Conducătorul Îngerilor”. Adică mai mare decât orice înger, atât de mare încât nu e un înger, ci chiar Dumnezeu. Numele “Mihail” apare de 5 ori în Biblie:
– Daniel 10,13: „Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor.”
– Daniel 10,21: „Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail.”
– Daniel 12,1-2: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.”
– Apoc. 12,7: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul.”
– Iuda 9: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului… pentru trupul lui Moise.”

Mihail înseamnă “Cel ce este Dumnezeu, Cine este ca Dumnezeu” sau “Imaginea lui Dumnezeu” datorită variaţiei alfabetului evreiesc. Cum se face că Biblia spune despre Iisus că va veni şi îi va învia pe cei sfinţi şi face aceeaşi referire şi despre Mihail? Cum se face că şi Mihail e acreditat cu titlul de “arhanghel”, dar şi Hristos? Cum se face că Mihail înseamnă “Cel ce este Dumnezeu”? Cum se face că “arhanghel” înseamnă “Conducătorul Îngerilor” ceea ce înseamnă că “arhanghel” poate fi numai Dumnezeu?

Concluzia biblică: Iisus Hristos şi Mihail sunt una şi aceeaşi persoană (a doua persoană a trinităţii) şi există doar un arhanghel. Mihail sau Iisus Hristos. Poţi să-l chemi cum vrei tu. Nu e singura dată când Biblia menţionează pe Mihail făcând acelaşi lucru ca Iisus sau pe Iisus făcând acelaşi lucru ca Mihail.

Aşadar, pentru a clarifica lucrurile trebuie să afirm clar unele lucruri. În primul rând, nu există niciun text în Biblie în care Iisus e identificat cu arhanghelul Mihail. În al doilea rând, e adevărat că în Biblie nu se face referinţă decât o singură dată la arhanghelul Mihail, deşi în tradiţiile creştine ortodoxe şi catolice există mai mulţi arhangheli. În al treilea rând, în cea de a doua referinţă din Biblie în care se aduce aminte de arhanghel, textul face o distincţie clară între Iisus Hristos („Domnul”) şi un arhanghel:

„Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi” (Tesaloniceni, 4:16)

Aşadar, Iisus Hristos se va coborî din ceruri la glasul arhanghelului. Deci, Iisus şi arhanghelul sunt două persoane distincte.

Pe de altă parte, Biblia face distincţie clară şi între îngeri şi Iisus (şi putem vedea asta din Evrei 1:5-8):

„5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”?
6. Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: „Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”.
7. Şi de îngeri zice: „Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”;
8. Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale”.

Ierarhia Cerurilor este foarte clară: îngerii îl venerează pe Iisus, care, Dumnezeu fiind, e singurul ce merită a fi venerat. Niciun înger nu este venerat în Scriptură; astfel, Iisus (ce merită a fi venerat) nu poate fi nici Mihail, nici oricare alt înger. Îngerii mai sunt numiţi în Biblie şi „fiii lui Dumnezeu” (Geneza, 6:2), dar Iisus e FIUL LUI DUMNEZEU (Matei 4:3).

Mihail nu este decât un arhanghel şi probabil este cel mai mare dintre îngeri. Mihail este singurul înger din Biblie căruia i se spune „arhanghel”. Totuşi, arhanghelul Mihail este doar un înger, nu este Dumnezeu. Distincţia clară dintre puterea şi autoritatea lui Iisus şi al lui Mihail, poate fi văzută din două texte de Biblie: Iuda (1:9) cu Matei (4:10).

În Iuda (4:9), observăm că arhanghelul Mihail nu a îndrăznit să aducă judecată de hulă lui Satana, şi l-a chemat în ajutor pe Iisus:

„Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul!””

Pe când, în Matei (4:10), Iisus l-a acuzat pe Satana:

„Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-L slujeşti”.

În concluzie, Iisus e Dumnezeu încarnat, pe când Mihail e un înger puternic, dar totuşi doar un înger. E cazul să nu mai dăm atâta crezare aberaţiilor Martorilor lui Iehova.