Vechii egipteni credeau că în corpul “Inima Hati” se înregistrează toate faptele omului din timpul vieţii, ce sunt judecate de 42 de zei

147

Cu mii de ani în urmă, preoţii şi scribii culţi egipteni făceau o distincţie netăîntre corpurile invizibile ale omului. Acestea erau: Akh, Inima hati şi Inima ib.

Corpul Akh, aparţine Cerului, după cum trupul aparţine Pământului. Interesantă definire exprimată doar în câteva cuvinte. Slujitorii templelor cunoşteau bine faptul că şi acest corp avea să se dezagrege, substanţa sa la fel de invizibilă urmând să se disipeze în „cer” şi nu în Pământ. De altfel, însăşi urcarea către cer a sufletului, dar nu la înălţimi prea mari, era redată printr-o hieroglifă sugestivă: silueta păsării ibis.

Corpul Inima hati – acea parte a fiinţei care asigură buna funcţionare a componentelor invizibile. Acest rol fiind asemuit cu cel al inimii organice, simbolul redat în hieroglife era desenul unei inimi. Imaginea respectivă indica totodată şi faptul că preoţii „văzători” percepuseră de mult timp faptul că în pieptul fiecărui om, simetric în partea dreaptă, pulsează invizibil o „formă” ovoidă similară cu inima carnală.

Clarvăzătorii şi iniţiaţii din antichitatea egipteană cunoşteau şi o altă funcţiune foarte importantă a Inimii hati- prea puţin ştiută însă în zilele noastre: aceea de a înregistra (ca un gen de CD) tot ceea ce gândeşte şi făptuieşte fiecare om în timpul vieţii. Drept urmare, în scrierile şi micile picturi de pe papirusuri, sau în cadrul frescelor din marile morminte subterane, acest corp era reprezentat în scenele trecerii în Lumea de Dincolo ca o inimă ce conţinea întreaga memorie a celui decedat şi – drept urmare – era „cântărită” de zeul Thot la judecarea în faţa unui juriu compus din 42 de judecători, prezidat de zeul Osiris.

Corpul Inima bi – o componentă la fel de invizibilă care, după îndelungate cercetări ale anumitor preoţi-văzători, a fost descoperită ca având alte funcţiuni: este sediul conştiinţei, al aspiraţiilor superioare, al voinţei; aceasta ar conferi şi anumite capacităţi deosebite: cunoaşterea intuitivă şi însuşi darul profeţiei.