„Steaua albastră” sau „Blue Katchina” vizitează din când în când Pământul… Acum 2.000 ani a prevestit naşterea Mântuitorului, iar acum 12.000 ani a avertizat oamenii de „potopul lui Noe”!


steaua albastraEdgar Cayce a spus că Pământul a suferit o „deplasare de poli” în trecut. În opinia lui, acum câteva mii de ani, regiunile polare ocupau mai ales zonele tropicale sau semitropicale. Nilul se vărsa în Oceanul Atlantic. Actualul deşert al Saharei era un ţinut locuit şi chiar fertil. Oceanele au fost însă răsturnate şi nu mai poartă acelaşi nume.

Oare o cometă, o stea sau vreun alt vizitator ceresc va fi „trăgaciul“ care va declanşa deplasarea Pământului de pe axa sa? Sfânta Hildegard (un alt profet celebru) a prevestit că această cometă va exercita o presiune imensă asupra Pământului. Şi poate că nu este nevoie de prea multă presiune pentru a determina scoarţa planetei să alunece pe miezul Pământului. Albert Einstein spunea odată: „Asemenea deplasări pot avea loc şi reprezintă o consecinţă a unor forţe de presiune relativ uşoară asupra scoarţei, derivate din impulsul de rotaţie al Pământului, şi care va tinde în schimb să modifice axa de rotaţie a scoarţei pământeşti”.

Indienii Hopi cred că „steaua albastră”, prezentă în profeţiile străbunilor lor, va da naştere unor „entităţi spirituale”, precum îngerii pe care ei îi numesc „Kachinas” – îngerii care controlează orbita acestei comete şi care sunt capabili să se manifeste pe Pământ într-o formă materială: „Când steaua albastră Kachina îşi va face apariţia pe cer, se va naşte A Cincea Lume. Ea va fi precedată de ultimul mare război, un conflict spiritual cu materia. Aceasta din urmă va fi distrusă de fiinţele spirituale care vor crea apoi o naţiune şi o lume unice, sub o singură putere, a Creatorului”.

Steaua albastră s-a deplasat pe ceruri la intervale diferite, trecând încet, oprindu-se şi rămânând complet nemişcată. Ea a vizitat Pământul de mai multe ori, cel mai recent în urmă cu 2.000 de ani, când a apărut pentru puţin timp, mişcându-se cu repeziciunea fulgerului şi traversând perioade mari de timp în doar câteva clipe. În acea perioadă, ea a îndeplinit vechile profeţii şi a vestit naşterea lui Mesia, care trebuie să-i reamintească omului despre natura sa divină… Aceeaşi stea a mai vizitat Pământul şi acum 12.000 de ani, pentru a avertiza lumea asupra potopului ce avea să vină – scufundarea Atlantidei. În urmă cu 26.000 de ani, Steaua Albastră a întrerupt forme fizice ale Stăpânului său, pentru a face cunoscute legile universale ale Unicităţii sau Legea Celui Unic. Steaua Albastră a fost vizibilă mai multă vreme în alte perioade, ca de exemplu acum 54.000 de ani, când a avut loc inversarea polilor. De fiecare dată, Steaua a venit, deoarece a fost chemată şi deoarece era necesară în timpul tranziţiilor. Şi ea va mai apărea în viitor…


Lasă un comentariu