O ipoteză prea fantastică pentru a fi adevărată: „Steaua de la Betleem” (cea care a indicat naşterea lui Iisus Hristos) n-ar fi fost altceva decât o imensă navă spaţială inteligentă!?


Precum aproape toţi ştim, la naşterea lui Iisus Hristos au venit „3 magi de la răsărit”, pentru că au văzut o „stea”, ca semn aş naşterii unui Mântuitor al lumii: „2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui”. (Matei 2:2).

Ce stea au văzut magii? A fost o stea divină? Despre originea acestei stele, am mai discutat în diverse articole de pe site. În secolul al XVII-lea, marele astronom german Kepler a provocat şoc în lumea creştinismului, atunci când a sugerat că steaua pe care magii au urmat-o nu era altceva decât o conjuncție a planetelor Saturn și Jupiter. Cu toate acestea, acum se știe că nicio astfel de conjuncție nu a fost vizibilă din Israel în perioada menționată de Sf. Matei, despre care savanții istorici consideră că este situată în jurul anilor 4 – 5 î.Hr.

După încercările eşuate ale lui Kepler de a explica Steaua de la Betleem ca un fenomen natural, mulți alți oameni de știință au încercat, de asemenea, să formuleze teorii pentru a explica fenomenul. S-a teoretizat că ar putea fi vorba de cometa Halley, dar astronomii au calculat că această cometă părăsise deja zona de vizibilitate înainte de nașterea lui Hristos.

O altă teorie a propus că „Steaua de la Betleem” a fost, de fapt, o supernovă (o stea care a explodat). Astfel de explozii apar din când în când și pot rămâne vizibile pe cer săptămâni întregi, chiar și în timpul zilei. Este consemnat în textele chinezeşti antice că o astfel de explozie a avut loc în jurul anului 4 î.Hr. Astronomii chinezi ai vremii au înregistrat că o stea a luat foc în constelația Vulturul, chiar sub steaua strălucitoare Altair. Savantul american A.J. Morehouse este cel care a susţinut această ipoteză, dar criticii teoriei lui spun că fenomenul supernovei din anul 4 î.Hr. a avut loc prea târziu pentru a fi asociat cu nașterea lui Hristos. De asemenea, un astfel de spectacol luminos pe cerul nopții ar fi trecut cu greu de neobservat de către Irod și de ceilalți locuitori ai Iudeii. Mai mult decât atât, o supernovă nu poate să se plimbe pe cer așa cum a făcut steaua din Betleem.

La fel de enigmatici ca steaua sunt înțelepții care au urmat-o. Sf. Matei spune că ei erau din Orient, fără să specifice din ce țări proveneau. De asemenea, Sf. Matei nu spune că erau „3 magi”; de fapt, conform unor versiuni timpurii, ar fi fost vorba de 12 înţelepţi. Indiferent de numărul lor, majoritatea savanților biblici sunt de acord că înțelepții erau experţi în astrologie, care era o ştiinţă populară în rândul comunității evreiești de la acea vreme.

Există însă unii care au o ipoteză şi mai fantastică despre „steaua de la Betleem”. Dacă nu a fost vorba nici de cometă, nici de supernovă şi nici de o conjuncție planetară, atunci ar exista o singură ipoteză logică care poate explica o lumină pe cer care se comportă ca și cum ar fi controlată de o inteligență (iluminând locul unde s-a născut Iisus): steaua de la Betleem nu ar fi fost decât o navă spațială!