Conform unor noi calcule, Iisus Hristos s-a născut în decembrie anul 7 î.Hr., odată cu strălucirea stelei Venus

  •  
  •  
  •  
  •  

Anul naşterii lui Iisus Hristos a constituit întotdeauna o enigmă pentru teologi şi istorici. Din Cartea lui Iacov, 21:1-3, ce face parte din scrierile apocrife, avem următoarele detalii:

„Ce semn aţi văzut cu privire la regele care s-a născut? Iar înţeleptul a spus: Am văzut o stea foarte mare strălucind printre celelalte stele şi estompându-le într-atât încât nu se mai vedeau: şi, astfel, am aflai că Israelului i s-a născut un rege şi am venit să i ne închinăm. Iar Irod a spus: Duceţi-vă şi căutaţi-l, iar dacă îl găsiţi, spuneţi-mi ca să pot veni şi eu să mă închin lui. Şi înţelepţii şi-au continuat drumul. Şi iată, steaua pe care au văzut-o în est a mers înaintea lor până când au ajuns în peşteră: şi s-a oprit deasupra peşterii.”

Aici se explică totul foarte clar. Iisus s-a născut într-o peşteră la lumina unei stele luminoase ce străluceşte mai tare decât oricare alta din est. Aceasta înseamnă că steaua era Venus!

Dacă Iisus urma să fie noul rege al evreilor, clerul ştia că ar fi trebuit să se supună tradiţiei secrete a naşterii într-o peşteră la lumina stelei dimineţii, în zori, la sau în preajma solstiţiului de iarnă. Evenimentul trebuie să fi avut loc la cea mai strălucitoare apariţie a lui Venus din cele patru posibile din ciclul de opt ani – momentul în care planeta se afla în aceeaşi poziţie faţă de Soare, la răsărit. Pentru a face calculele necesare, era nevoie de o echipă de astronomi, fapt care explică prezenţa magilor. Se pare că aceasta a fost o naştere planificată cu grijă şi că magii erau acolo de la început. Noi ştim că Venus s-a aflat în poziţia sa specială la solstiţiul de iarnă, în anul 2001 şi s-a mai aflat în aceeaşi poziţie în anul 1 d.C. şi 7 î.C. Cum Irod cel Marc a murit în anul 4 î.C., putem conchide că Iisus s-a născut la sfârşitul lunii decembrie a anului 7 î.C.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu