Sfera enigmatică de 6 metri diametru, fotografiată într-o pădure de lângă Cluj-Napoca


În anul 1976, un eveniment paranormal deosebit a avut loc în România. Era în jurul orei 14, când un grup de tineri ingineri constructori făceau fotografii în plin peisaj natural, în imediata apropiere a oraşului Cluj-Napoca.

Pe unul dintre clişeele respective, pelicula a înregistrat porţiuni restrânse ale unui obiect sferic total transparent care se deplasa în aer la mică înălţime, a cărui prezenţă de asemenea nu a fost sesizată de niciunul dintre cei de faţă. „Substanţa“ sa a fost înregistrată, de filmul fotografic numai datorită absorbţiei periferice – pe zone restrânse – a fotonilor luminii solare (porţiunile întunecate).

Deşi clişeul a fost expus un timp foarte redus (1/100 sec.), totuşi pelicula a înregistrat două staţionări succesive, ceea ce implică o viteză foarte mare în deplasări. Dar clişeul mai evidenţiază şi un alt fenomen deosebit: „substanţa” din care era constituită prezenţa sferică „a amplificat” posibilităţile filmului fotosensibil de a înregistra un straniu efluviu vertical invizibil, precum şi o la fel de ciudată prezenţă luminoasă (în partea dreaptă a sferei).

Ţinând cont de elementele naturale ale ansamblului peisajului redat de documentul fotografic, calculele care au fost făcute la scara dimensională a arborilor au sugerat un diametru al sferei respective de 3-6 metri; valoarea respectivă depinde totuşi mult de mărimea distanţei reale dintre prezenţa nevăzută şi persoana care a fotografiat.