Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Secretul originii lui Zamolxis, zeul tracilor şi dacilor

 • 306
 •  
 •  
 •  
  306
  Shares

blankZalmoxis a fost zeul tracilor şi dacilor, fiind considerat de mulți autori români ca zeul suprem din panteonul geto-dacic. Unii consideră chiar că a facilitat convertirea geto-dacilor, priviți ca strămoșii neamului român, la creștinism. Interesant e faptul că istoricul Nicolae Densuşianu, în cartea sa „Dacia preistorică”, are nişte idei despre originea lui Zamolxis. Iată ce ne spune istoricul:

* Din punct de vedere al etimologiei şi al sensului, cuvântul Zal-mox-is în limba dacilor nu însemna altceva decât „Zeul-moş”. Finalul is reprezintă aici, ca şi în alte cazuri analoage, numai un simplu sufix grecesc.

* Autorii greceşti ne-au transmis diferite explicări ale cuvântului Zalmoxis. Unii din aceştia, deşi aveau deplină cunoştinţă de sensul adevărat al cuvântului Zalmoxis, după cum rezultă din scrierile lor, s-au mărginit însă a ne da numai oarecari interpretări generale. Lucian, unul din cei mai interesanţi scriitori ai vechimii, distins prin spiritul şi erudiţiunea sa, numeşte pe Zalmoxis “patros deus”,  adică “zeu părintesc” sau “strămoşesc”.

* „Zal”, în limba dacilor, după sens şi formă, ni se prezintă astfel ca identic cu termenul de “zeu” sau “zeul” în limba română, iar „mos” este cuvântul nostru “moş”.

* Cuvântul arhaic de “zeu” sau “zeu” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei şi în timpurile Imperiului Roman.

* Numele de Zal-mos-is, atât de misterios în literatura istorică modernă, aparţine astfel dialectului primitiv pelasg din Dacia. Era numai un simplu titlu de onoare şi de respect al supremei divinităţi, aceeaşi expresiune combinată, ca şi zeul-moş (Deus avus) în limba română, numai în forma sub care ni s-a transmis de autorii greceşti este alterată.

Surse: cartea „Dacia preistorica” de N. Densusianu (scanarea si adaptarea proprie a textului)
Foto: deviantart.com (Commons Creative – free)

 


 • 306
 •  
 •  
 •  
  306
  Shares
Orgoni Crystal