Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Secretul inelului de aur cu zvastică al împăratului mongol Ginghis Han

789

blankGinghis Han a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: a cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile Imperiului Mongol. Dispunând de o uriașă forță armată, bine organizată și extrem de mobilă, Ginghis și principalii săi comandanți militari au întreprins numeroase războaie de cucerire.

Dar Ginghis Han a avut un rol şi istoria ţării noastre. Aşa cum spuneam într-un articol din 2010 – Basarab cel Mare, întemeietorul casei domnitoare a Basarabilor, e “strănepotul” lui Genghis Han? – e posibil ca Basarab cel Mare, domnitorul şi întemeietorul Ţării Româneşti, să fi fost “strănepotul” lui Ginghis Han, conform cărţii genealogistului Moncreiffe „Royal Highness Ancestry Of the Royal Chi” (1982).

Pe de altă parte, Gingis Han şi succesorii lui purtau un inel de aur cu un rubin foarte mare pe care era gravată o zvastică. Această bijuterie trecea drept semnul mandatului conferit în numele lui Dumnezeu „familiei de aur” gen-gishanide.

Zvastica, simbol universal, simbolizează rotaţia, în jurul unui centru fix, a celor patru puncte cardinale şi a celor „patru vânturi ale Duhului”, ca să ne exprimăm ca Victor Hugo. În alţi termeni, ea personifică Centrul ca motor imobil în jurul căruia se ordonează desfăşurarea ciclurilor.

La sfârşitul secolului al XIII-lea, Kubilai, un nepot al lui Gingis Han convertit la buddhism, îi dărui acest giuvaier lui Dalai-Lama. Mult mai târziu, bijuteria fu dusă la Urga (astăzi Ulan-Bator), unde se mai găsea încă, pare-se, în 1621.

Orgoni Crystal