Home Istorie si Civilizatii Basarab cel Mare, întemeietorul casei domnitoare a Basarabilor, e “strănepotul” lui Genghis Han?