Paradoxul mincinosului: „Eu mint acum” e o minciună sau un adevăr?

  •  
  •  
  •  
  •  

Şcoala de la Megara (fondată de Euclid din Megara, ce nu trebuie confundat cu matematicianul), care combina învăţăturile lui Socrate cu cele ale lui Parmenide, s-a evidenţiat mai ales prin cercetările cu caracter logic.

Unui reprezentant al acestei şcoli, Eubulides din Milet, i se atribuie un număr mare de paradoxuri, printre care cel al mincinosului, devenit celebru, conform căruia adevărul sau falsitatea unei propoziţii cum ar fi: „Eu mint acum” se dovedeşte a fi întotdeauna paradoxală: dacă propoziţia este adevărată, trebuie să fie în acelaşi timp falsă (întrucât va fi adevărat că „eu mint acum”), iar dacă propoziţia este falsă, în acelaşi timp va trebui să fie adevărată (pentru că înseamnă că spun adevărul dacă este fals că mint).

P.S. Apropo de paradoxul mincinosului…mi-aduc aminte de o întâmplare foarte amuzantă. Marele mistic Osho a fost întrebat odată: „Maestre, tu ne-ai minţit vreodată?” La care Osho răspunse: „Eu sunt cel mai mare mincinos din lume!” Şi după 5 secunde, mai adăugă: „Chiar şi această afirmaţie e tot o minciună!


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu