Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

O conspiraţie cosmică împotriva oamenilor: rasa umană a fost afectată de forţe întunecate de-a lungul timpului

408

blankAnthony Roberts a scris în Zeii întunecaţi următoarele:

„Ideea conform căreia rasa umană a fost afectată consecvent, de-a lungul istoriei sale, de „forţe întunecate”, cu siguranţă nu este una nouă. Toate religiile fac referire la „puterile răului” şi deţin ierarhii elaborate de spirite, îngeri şi demoni aflaţi într-o luptă neîncetată pentru stăpânirea mediului cosmic şi, în consecinţă, a destinului uman. Marile religii păgâne ce au existat înaintea creştinismului şi a islamului au fost posedate de o cunoaştere aprofundată a acestor forţe spirituale, împărţindu-le în categorii precum: zei şi zeiţe, zâne şi componente elementare şi diverse personificări ale feluritelor energii din natură. Cu mult timp înainte, în adâncurile aşa-numitei „preistorii”, nu se ştie dacă rasa umană era conştientă şi omagia fiinţele transcendentale  care  existau în  afara graniţelor realităţii temporare, dar care se manifestau înăuntrul acesteia.

Peste tot în lume, aceste fiinţe sunt reprezentate diferit în conglomeratul experienţei religioase, lăsând urme în filozofie, artă, arhitectură şi, cel mai important, în sufletele cercetătoare ale celei mai dominante forme de viaţă de pe această planetă, în aproape fiecare cultură, din trecut şi din prezent, etosul religios adoptă în mod consecvent o formă dualistică polarizatoare”.

În vechile scrieri ale esenienilor putem citi despre un război între „Copiii întunericului”  şi. „Copiii Luminii”. Părinţii Bisericii Creştine timpurii au scris şi despre „sămânţa (progenitura) celui viclean (Satana)”. Următoarele citate se pot găsi în totalitate în Părinţii Anteniceeni: „Fugiţi, astfel, de aceşti lăstari răi (ai Satanei), care produc fructe purtătoare de moarte… Aceşti oameni nu sunt sămânţa Tatălui, ci sunt un neam excomunicat. Şi spune Domnul, fie ca toate sămânţele pe care Tatăl meu ceresc nu le-a plantat să fie smulse din pământ. Căci dacă ar fi fost ramuri ale Tatălui, nu ar fi fost duşmani ai crucii gloriei. Feriţi-vă, atunci, de aceste buruieni de care Iisus Hristos nu se îngrijeşte, ci acea bestie sălbatică, distrugătorul oamenilor, deoarece acestea nu sunt plantate de tată, ci sunt seminţele celui viclean”.

Orgoni Crystal