Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Nu încercaţi să-i mulţumiţi pe toţi de lângă voi!

102

magar70Astăzi, nu mai am prea multă imaginaţie ca să mai scriu un editorial cu subiectul “Nu încerca să-i mulţumiţi pe toţi”. Aşa că m-am oprit la o fabulă a lui Esop, intitulată “Omul, băiatul şi măgarul”, fabulă care spune totul. Mai bine ca Esop n-aş fi scris niciodată.

Un om şi fiul său mergeau împreună cu măgarul lor la piaţă. În timp ce mergeau trecu un om pe lângă ei: „Hei proştilor, de ce nu vă urcaţi pe măgar, la ce e bun dacă nu să vă care?” Atunci omul îl puse pe băiat pe măgar şi plecară mai departe. în curând ajunseră la un grup de oameni, şi unul dintre ei spuse: „Ia uitaţi-vă la tânărul acela leneş care merge pe măgar în timp ce tatăl lui merge pe jos”. Atunci omul îi spuse băiatului să coboare şi se urcă el pe măgar. Dar nu merseră prea mult căci se întâlniră cu două femei, şi una zise: „Ruşine, să laşi bietul copil să meargă pe jos”.

Omul nu mai ştiu ce să facă aşa că îl urcă şi pe băiat pe măgar, lângă el. Între timp ajunseră în sat şi trecătorii începură să arate cu degetul înspre ei. Omul se opri şi îi întrebă de ce îi arată cu degetul. Oamenii răspunseră: „Nu vă este ruşine să chinuiţi bietul animal în asemenea hal? V-aţi urcat amândoi pe un biet măgar?” Tatăl şi băiatul coborâră şi se gândiră ce să facă. Până la urmă legară picioarele măgarului de o bucată de lemn şi îl puseră pe umeri. În timp ce mergeau oamenii râdeau de ei şi la un moment dat măgarul îl lovi cu piciorul pe băiat şi acesta scăpă bucata de lemn. Cum tocmai treceau peste un pod, măgarul căzu în apă şi se înecă deoarece avea picioarele legate.

„Asta să vă fie învăţătură de minte”, spuse un bătrân, “când încerci să-i mulţumeşti pe toţi, nu mai mulţumeşti pe nimeni până la urmă”.

Orgoni Crystal