Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Minciuni ordinare împotriva creştinismului (8): creştinismul, invenţia “zeului Iehova-Anunnaki” din Vechiul Testament

625

blankAtacurile împotriva creştinismului nu se mai opresc, iar în perioada actuală ele au devenit şi mai pregnante. În acest articol, mă voi referi la Jan Erik Sigdell, care este un autor “marca Illuminati”. De ce spun asta? Pentru că el susţine idei gnostice, ce sunt opuse creştinismului. Şi, precum am demonstrat de nenumărate ori pe acest site, Illuminati este împotriva creştinismului. Iată câteva idei a lui Sigdell din cartea sa despre reîncarnare (ce o puteţi găsi şi pe Amazon.com):

* Lumea această materială a fost creată de Iehova, un demiurg, un zeu, un “înger căzut”, care are şi o parte rea în natura sa şi care crede despre sine că “Eu sunt Dumnezeu şi nu mai există altul ca mine”.  Acest zeu imperfect este “Dumnezeul” Vechiului Testament, singura sa dorinţă fiind aceea de a ţine lumea în ignoranţă.

* Creştinismul (creat de apostolul Pavel după anul 35 d.Hr.) se îndepărtează de învăţăturile originale ale lui Iisus, care era, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu cel autentic. Creştinismul actual este, de fapt, o plăsmuire pusă la cale tot de Iehova din Vechiul Testament.

blank* Iehova (sau Dumnezeul din Noul Testament) este un conducător Anunnaki. Aceşti Anunnaki au creat o serie de societăţi secrete, cum ar fi Illuminati, pentru a ţine lumea în ignoranţă. Iisus a dorit să-i elibereze pe oameni de sub influenţa Anunnaki.

* Anunnaki l-a omorât pe Iisus, dar moartea lui Iisus nu a dus la dispariţia învăţăturilor Sale. De aceea, Anunnaki a luat hotărârea ca să creeze o Biserică dedicată lui Iisus, dar care să pervertească învăţăturile Sale. Astfel, a luat fiinţă Biserica creştină, care este opusă creştinismului gnostic (cel ce păstrează învăţăturile creştine originale). Învăţăturile lui Hristos au fost falsificate de către această Biserică care era condusă din umbră tot de către Anunnaki.

* În fiecare biserică, putem să-l vedem pe Iisus cel mort ce atârnă de o cruce, cu o coroană pe cap. Aceasta este o tehnică voodoo de blocare a puterii sale. Mesajul subconştient care ni se transmite este următorul: “Iisus e mort. Acum noi ne aflăm la putere!” Apoi, triumful asupra morţii sale a fost simbolizat cu tortura şi cu instrumentul morţii cu care a fost ucis: crucea. Sf.Apostol Pavel a jucat un rol foarte important, fiind un agent inconştient pentru conducătorii invizibili.

* În jurul anului 600, apare o nouă religie, islamismul, care merge pe acelaşi principiu “Nu există alt Dumnezeu decât eu, Allah”. Allah, fiind în acest caz, tot un conducător Anunnaki. Stăpânii din umbră ai acestei planete au dorit să creeze o alternativă la creştinism, mergându-se pe principiul “Divide et impera”.

P.S. OK…Interesantă teorie, însă eu o pot desfiinţa imediat.

1) Referitor la “Iehova, Dumnezeul cel rău din Vechiul Testament” cel care are fi diferit de “Dumnezeul cel bun” din Noul Testament, cel care l-a trimis pe Iisus pe Pământ… De ce “Dumnezeul cel bun” a stat ascuns atâţia mii de ani şi s-a ivit abia în timpul lui Iisus? De ce nu a apărut de prima oară? Şi de ce sunt doar doi “dumnezei”? De ce nu 3 sau 4 sau 5? Oricum, principiul existenţei a doi dumnezei (Iehova din Vechiul Testament şi “cel adevărat” din Noul Testament) este absurd, şi asta pentru că nu pot fi egali, dar nici inegali (din moment ce acest lucru ar însemna diminuarea propriilor puteri). În plus, în Vechiul Testament de ce nu s-a auzit nimic de “Dumnezeu cel adevărat”? Unde era El? A stat ascuns ca o fiinţă ruşinată şi a apărut brusc pe timpul lui Hristos? Dar, ce e nou e fals, întrucât Dumnezeu trebuie să fie etern, nenăscut, încă de la bun începuturi. Dacă Dumnezeu a apărut după o anumită perioadă, înseamnă că e unul fals, nu-i adevărat.

2) Dacă Iisus ar fi fost trimis de “Dumnezeul cel adevărat” din Noul Testament pentru a predica împotriva lui Iehova (Anunnaki, “Dumnezeul cel fals” din Vechiul Testament), atunci cum de Iisus nu desfiinţează şi cele 10 porunci biblice!? Legea lui Dumnezeu este cuprinsă în cele 10 porunci biblice, aşa cum putem afla din Exod 20:1-17:

(1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
(2) Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neleguirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
(3) Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
(4) Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
(5) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.
(6) Să nu ucizi.
(7) Să nu preacurveşti.
(8) Să nu furi.
(9) Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
(10) Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.”

Dacă Iisus ar fi fost trimis de “Dumnezeul cel adevărat” împotriva lui Iehova-Anunnaki, atunci Iisus ar fi trebuit să desfiinţeze şi “poruncile lui Iehova”. Nu numai că n-o face, dar le şi întăreşte, aşa cum aflăm din numeroasele exemple din Noul Testament:

* “Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17-18);
Aici, Iisus spune clar că n-a venit să strice Legea din Vechiul Testament. Unde e, atunci, contradicţia?

* “Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 19:16-19);

Iisus se observă că, repetă, aproape cuvânt cu cuvânt, unele porunci din Vechiul Testament, date de aşa-zisul zeu “Iehova-Annunaki”. Să deducem astfel că Iisus e colaboraţionist? Sau e, la fel, omul lui Iehova? Atunci, întreaga teorie a domnului Sigdell cade ca un joc de cărţi.

* “Atunci au venit din Ierusalim, la Iisus, fariseii şi cărturarii, zicând: Pentru ce ucenicii Tăi calcă datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine. Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mamă, cu moarte să se sfârşească.” (Matei 15:1-4).

Aşadar, Iisus face referire CLARĂ la o poruncă de-a lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Astfel, Îl consideră a fi acelaşi Dumnezeu şi pe cel din Vechiul Testament şi pe cel din Noul Testament. Dacă nu era aşa, Iisus ar fi trebuit să spună: “Să nu luaţi în considerare porunca cu privire la cinstirea tatălui şi a mamei, căci ea e dată de un dumnezeu fals.” Dar Iisus îl consideră Dumnezeu adevărat şi pe cel din Vechiul Testament. Încă o dată, toată teoria lui Sigdell se spulberă.

* “Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu săvârşeşti adulter”. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.” (Matei 5:27-28).

Iisus nu numai că e de acord cu legea dată de Dumnezeul din Vechiul Testament împotriva adulterului, nu numai că o confirmă, dar şi o întăreşte, dându-i o interpretare mai cuprinzătoare. La fel face şi cu porunca din Vechiul Testament împotriva uciderii: “Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului” (Matei 21-22).

3) E ciudat cum Sigdell susţine că organizaţia Illuminati şi francmasoneria reprezintă creaţii ale zeului Iehova-Anunnaki din Vechiul Testament. Dacă e aşa, atunci cum se face că Illuminati e organizaţia care doreşte să distrugă creştinismul?? Căci, nu uitaţi că actualul creştinism este, conform lui Sigdell, tot creaţia lui Iehova-Anunnaki. Cum se face că francmasoneria, Illuminati şi creştinismul (toate trei creaţii ale lui Iehova) doresc să se distrugă între ele? Dacă creştinismul e bun pentru “amăgirea oamenilor”, atunci de ce-ar vrea Iehova-Anunnaki să-l distrugă? N-ar fi mai bine să se continue cu această iluzie? Iată cum logica lui Sigdell scârţâie din toate încheieturile.

4) Dacă creştinismul actual ar fi creaţia zeului Iehova-Anunnaki, care a vrut să pervertească învăţăturile originale ale lui Iisus, cum se face că, de fapt, creştinismul pune accent pe fiinţa lui Iisus? Dacă Iisus e “Fiul lui Dumnezeu celui adevărat”, cum de “creştinismul creat de Iehova-Anunnaki” nu a reuşit să facă marginalizată poziţia lui Iisus în religie? De ce creştinismul se bazează pe cuvintele şi învăţăturile lui Iisus? De ce în creştinism se pune accent mai mare pe Noul Testament decât pe Vechiul Testament (deşi în Vechiul Testament apar învăţăturile zeului Iehova-Anunnaki)? Cum de a permis acest zeu ca în creştinism să se pună accent pe fiinţa lui Iisus, care ar fi fost un adversar direct al lui Iehova? Dacă acest zeu era atât de răzbunător şi sângeros, cum de a permis propagarea în creştinism a învăţăturilor pacifiste şi pline de iubire ale lui Iisus? Toate aceste întrebări nu arată decât faptul că creştinismul e o religie autentică, bazată pe învăţăturile lui Iisus, şi nu are nimic de-a face cu falsificarea pusă la cale de zeul Iehova-Anunnaki.

Bună încercare, domnule Jan Erik Sigdell, de a denigra încă o dată creştinismul. Poate că pe unii naivi i-ai păcălit, dar pe mine nu…

Orgoni Crystal