Enigma monedelor dacice Koson – care e originea lor?


Cred că pasionaţii de arheologie au auzit cu toţii de monedele dacice Koson. Ce sunt ele şi de ce se cheamă aşa? Aşadar, cine a fost Koson, în ce perioadă a trăit şi unde anume? Academicianul Constantin Daicoviciu arăta că este vorba de unul din „regii” din sud-vestul Transilvaniei. După complotul împotriva lui Burebista, din anul 44 î.Hr., părţile desprinse din statul dac au fost stăpânite de diferiţi „regi”, o astfel de căpetenie fiind şi Koson.

Niciunul dintre tipurile de monede descoperite pe teritoriul Daciei n-a suscitat atâtea discuţii ca cele ce au legenda Koson. De aceea, toţi câţi s-au referit la diferite aspecte din numismatica greco-romană sau din istoria secolului I î.Hr. la Dunărea de Jos şi-au îndreptat atenţia şi asupra acestei monede. Studiul cel mai amplu a fost întreprins de numismatul german M. Bahrfeldt. El a reuşit să depisteze 112 monede în principalele colecţii europene. Între timp, numărul acestora, cunoscut de specialişti, este mult mai mare. Înfăţişarea lor exactă este următoarea: pe avers, un vultur care stă cu aripile uşor desfăcute şi ţine în gheare o cunună; pe revers, un consul mergând între doi lictori.

Numismatul Constantin Preda, în volumul „Moneda antică în România”, arată că piesele de tip Koson au constituit şi continuă să mai constituie o problemă. Ele ar fi o copie fidelă a unor dinari republicani. Ceea ce nu mai poate fi pus la îndoială este originea lor, sigur dacică. Nelămurită îndeajuns este semnificaţia legendei lor. Unii cercetători cred că este vorba de numele unui rege dac, poate Cotiso, sau chiar un rege cu numele Koson. Monedele acestea, afirmă cei mai mulţi specialişti, au fost emise între anii 40-29 î.Hr.