Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Deşi nu spune explicit, Coranul recunoaşte că Iisus este superior profetului Mahomed

726

blankPentru musulmani, Iisus Hristos este unul din profeţii lui Allah, iar acest lucru se poate desprinde din Sura 4:171 (O, voi oameni ai Scripturii! Nu exageraţi în privinţa religiei voastre şi nu spuneţi despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei (…)”

Tot conform islamului, profetul Mahomed îl “surclasează” pe Iisus Hristos. Islamul spune că Iisus Hristos nu este fiul lui Dumnezeu şi nici nu face parte din vreo Trinitate (Sura 5:17: “Necredincioşi sunt aceia care zic: “Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei”. Spune: “Cine L-ar putea împiedica pe Allah, dacă ar voi să-l facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca şi pe mama lui şi pe toţi care se află pe pământ? Ale lui Allah sunt împărăţia cerurilor şi a pământului, precum şi ceea ce se află între ele. El creează ce El voieşte. Şi Allah este cu putere peste toate!”; Sura 5:116: “Şi când va zice Allah: “O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: “Luaţi-mă pe mine şi pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?”, el îi va răspunde: “Mărire ţie! Eu nu aş fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aş fi spus, ai şti, căci Tu
doară ştii ce este în sufletul meu, pe când eu nu ştiu ce este în sufletul Tău! Doară Tu eşti Marele ştiutor al celor neştiute!”;).

Tot în Coran ni se spune că Iisus a fost Mesia (Sura 3:45: “Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îţi vesteşte un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Mesia Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi de Allah.”; Sura 4:157: “Şi din pricina vorbelor lor: “Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!”), dar, cu toate acestea El nu ar fi decât un sclav căruia Dumnezeu i-a acordat o favoare (Sura 43:59: “Iisus nu este decât un rob, asupra căruia Noi ne-am revărsat harul Nostru şi din care am făcut o pildă pentru fiii lui Israel”).

Coranul ne spune că Iisus Hristos a înfăptuit miracole (Sura 3:49: “Şi trimis la fiii lui Israel: “Eu vin la voi cu semn de la
Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros, şi-i voi învia pe morţi, cu voia lui Allah.”
)

Tot Coranul ne mai spune că Iisus Hristos n-a murit pe cruce. Diferite tradiţii islamice spun faptul că Iisus fie că a fost înlocuit miraculos cu Iuda Iscariotul pe cruce, fie că Dumnezeu l-a salvat din mâinile romanilor şi evreilor, înainte de a fi crucificat. Cei mai mulţi dintre musulmani cred că Iisus Hristos a ajuns direct în Paradis fără să moară: “Şi din pricina vorbelor lor: “Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privinţa lui Isus, au fost în îndoială în legătură cu moartea lui; ei nu au avut cunoştinţă sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât, ci Allah l-a înălţat la El. Iar Allah este Puternic şi Înţelept” (Sura 4:157-158). Dar, cu toate acestea în Sura 19:33 se spune că Iisus va muri şi va învia: “Şi pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut şi în ziua în care voi muri şi în ziua în care voi fi adus la viaţă [din nou]!” Iată cum Coranul se contrazice!

Cu toate acestea, dacă am compara imaginea lui Iisus Hristos din Coran cu imaginea profetului Mahomed (cel mai adorat personaj al islamiştilor) am afla multe lucruri surprinzătoare:

– Iisus, chiar dacă nu a murit crucificat (aşa cum susţin islamiştii), totuşi ar fi fost “salvat” de către Dumnezeu şi dus direct în Paradis; în schimb, profetul Mahomed a murit, fiind otrăvit de o sclavă. După moarte, trupul său a fost coborât într-o groapă din Medina, fiind apoi acoperit cu nişte cărămizi;

– Conform Coranului, Iisus a înfăptuit miracole, pe când Mahomed n-a înfăptuit niciun miracol (Sura 6:37: “Ei zic: “Numai de i s-ar trimite lui [Muhammed] o minune de la Domnul Său!” Spune: “Allah poate să trimită o minune, dar cei mai mulţi dintre ei nu ştiu!”);

– Tot conform Coranului, Iisus a fost fără păcat (Sura 3:46: “El (Iisus) le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste şi va fi dintre cei evlavioşi”), pe când profetul Mahomed a păcătuit şi avea nevoie de iertare.

– Lui Iisus i se spune “Mesia” de către Coran, pe când lui Mahomed nu.

– Tot Coranul spune că Iisus s-a născut dintr-o virgină (Sura 3:47: “Ea a zis: “Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a răspuns El: “Întocmai aşa!” Allah creează ceea ce voieşte El. Când El hotărăşte un lucru, El spune doar “Fii” şi el este de îndată!”). Pe când profetul Mahomed s-a născut normal, a avut 12 neveste, 2 concubine şi a participat la multe atacuri împotriva diferitelor caravane şi sate din deşertul arab. Şi totuşi, musulmanii îl consideră ca fiind cel mai mare dintre profeţi! Vedeţi marea contradicţie?

În final, să vă spun două mici povestioare din viaţa lui Iisus şi cea a profetului Mahomed. Odată, profetului arab i-a fost adusă o femeie însărcinată care a comis un adulter. Oamenii l-au întrebat pe profet: “Ce să facem cu ea?” Mahomed le-a spus: “Lăsaţi-o în pace. Aduceţi-o înapoi după ce va naşte copilul”. Femeia, după ce născu, e adusă din nou în faţa profetului care le spune de data aceasta: “Lasaţi-o să-şi alăpteze copilul. Aduceţi-o la mine după ce copilul va împlini doi ani”. Au trecut şi cei doi ani şi femeia a fost adusă în faţa judecăţii lui Mahomed. Acesta le spune oamenilor: “Luaţi copilul şi omorâţi femeia”. Şi asta au făcut.

Ce face Iisus într-un caz foarte asemănător? O femeie adulteră este adusă în faţa Mântuitorului. Oamenii îl întreabă pe Iisus dacă s-o omoare cu pietre, aşa cum prevede legea iudaică. Iar Iisus le răspunde “Cine este fără de păcat, să arunce primul cu piatra”. Toţi pleacă şi nimeni n-aruncă cu vreo piatră, căci ştiu că toţi au păcătuit.

În concluzie, cine credeţi că a fost mai moral, mai etic, mai drept şi mai divin în cele două situaţii: Iisus sau Mahomed?

Orgoni Crystal